ON-OFF-изключете насилието, основано на пола, онлайн

 На 29.06.2021 г. екипът на фондация „Джендър алтернативи“ организира обучение на младежи от 14 до 17 години по проект „ON-OFF. Включете ума си, изключете онлайн насилието, основано на пола“.

Младите хора участваха в семинар, наречен „От вас зависи“, фокусиран върху онлайн насилието.

Целите бяха да се образоват и запознаят младите хора по въпросите на онлайн насилието, особено кибертормоза, което означава използване на дигитални технологии с намерение да обиди, унижи, заплаши, тормози или малтретира някого; да предоставят примери, така че децата да се запознаят по-добре с интернет средата; да научи децата и младежите, как да разпознават проблема и да се предпазват; за насърчаване на промяна в поведението.

 На 22.06.2021 г. екипът на фондация „Джендър алтернативи“ организира обучение на младежи от 14 до 17 години по проект „ON-OFF. Включете ума си, изключете онлайн насилието, основано на пола“.

Младите хора участваха в семинар на име Respect and Condemn, фокусиран върху онлайн насилието.

Прочети още: Обучение на младежи от 14 до 17 години по проект „ON-OFF

 На 26.04.2021 г. се проведе осмото заседание на Управителния комитет онлайн по проект „ON-OFF. Включете ума си, изключете онлайн насилието, основано на пола“.

Партньорите представиха работата си по проекта.

Прочети още: ON-OFF дебат относно силните и слабите страни на тествания проектен модел

 На 16.02.2021 г. онлайн се проведе седмото заседание на Управителния комитет по проект „ON-OFF. Включете ума си, изключете онлайн насилието, основано на пола“.

Партньорите представиха работата си по проекта.

Една от темите за дискусия беше Политиката за закрила на детето и Планът за комуникация и разпространение по проекта, който скоро трябваше да бъде преработен и финализиран. Поради това отговорните партньори решиха да изпратят окончателната версия на целия консорциум, за да получат одобрението в даден срок, след което те ще бъдат актуализирани на Платформата на ЕК.

 На 26.01.2021 г. се проведе онлайн шестото заседание на Управителния комитет по проект „ON-OFF. Включете ума си, изключете онлайн насилието, основано на пола“.

Партньорите представиха работата си по проекта.

Една от темите на срещата беше, водещият партньор Lumen, да обясни работата си с млади хора и учители/възпитатели в областта на онлайн насилието, основано на пола. Те заявиха, че вече е започнало обучението на учители/възпитатели и участниците са срещнали много трудности както в обучението с продължителност 13 часа, така и в тестовата фаза, включваща 6 работни срещи през следващите месеци. Учебната година беше много трудна, както и предишната, заради ситуацията с Covid 19. Учителите/възпитателите се интересуват от съдържанието на семинарите и искат да участват в проекта, но не могат да използват толкова много часове за това. Те попитаха дали участието може да бъде намалено, за да им е по-лесно да бъдат част от него.

Септември 26, 2022

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека