Дискриминацията спрямо даден човек или група е третирането или възприемането му на базата на класа, категория, раса, етнос, религиозна принадлежност, сексуална ориентация или нещо друго вместо спрямо неговите лични качества.

Според признака, по който се дискриминират хората, се назовават различни видове дискриминация — напр. религиозна, етническа, расова, полова, сексуална и т.н.


Дискриминация има тогава, когато е налице официално или неофициално разделяне на хората в отделни групи по някакъв техен общ признак, при което им се дават или отнемат дадени права, задължения и възможности, според групата към която принадлежат. За да е налице дискриминация, отношението към хората от различни групи трябва да е различно, неравноправно и нерационално.

Пример за дискриминация са често срещаните обяви за работа, поставящи пред кандидатите изисквания, които не са продиктувани от естеството на извършваната работа. В този смисъл поставени изисквания към пола и възрастта на кандидатите не биха били дискриминиращи, ако същите са необходимо условие за адекватното изпълнение на работата /например при набиране на манекени за представяне на дамска колекция дрехи/. Дискриминационни обаче са изисквания, които не произтичат от спецификата на упражняваната дейност /например при набиране на кандидати за позицията „продавач” в хранителен магазин да се поставя условие те да бъдат „момичета”/.

Април 20, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека