1/ Директно физическо насилие /включва побой, сексуално насилие в дома или на работното място/

2/ Психическо насилие /включва лишаване от свобода, насилствен брак, сексуален тормоз у дома и на работното място/


3/  Лишаване от средства, необходими за гарантиране на физическия и психически интегритет / включително здравни грижи, храна, образование, средства за препитание/

4/ Третиране на жените като търговски стоки /включително трафик на жени и момичета с цел сексуална експлоатация/

 

Април 20, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека