Двете понятия са тясно свързани и все пак носят различно съдържание.

Терминът „пол” се свързва с биологичните и физиологични характеристики, които определят индивида като „мъж” или „жена”

Терминът „джендър” се отнася до социално установените роли, поведения, дейности и характеристики, които в дадено общество се считат за подобаващи на мъжете или съответно на жените.


Полово базираните характеристики на индивида не се влияят от социалния контекст, тъй като са биологично определени, докато джендър характеристиките се различават в различните типове общества, тъй като са социално, а не биологично определени.  

Примери за джендър характеристики:
-         В САЩ /и в преобладаващата част от останалите държави/ на жените се заплаща значително по-малко отколкото на мъжете за еднакъв труд;

-         Във Виетнам броят на мъжете пушачи е значително по-голям отколкото броят на жените, тъй като тютюнопушенето в традиционен аспект е било и все още се счита за неподобаващо на една жена;

-         В Саудитски Арабия шофирането е дейност, чието упражняване е запазено изключително за мъже;

-         В почти целия свят предимно жените отговарят за домакинската работа.

Юли 16, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека