ON-OFF-изключете насилието, основано на пола, онлайн

 На 02.12.2020 г. онлайн се проведе петото заседание на Управителния комитет по проект „ON-OFF. Включете ума си, изключете онлайн насилието, основано на пола“.

Партньорите представиха работата си по проекта.

Една от темите беше измерването на поведението на участниците в уъркшопите за работа по темата за онлайн насилието, основано на пола.

Прочети още: On-Off - Методиката и въпросниците към младежите вече са готови!

 На 16.10.2020 г. беше организирано онлайн четвъртото заседание на Управителния комитет по проект „ON-OFF. Включете ума си, изключете онлайн насилието, основано на пола“.

Партньорите представиха работата си по проекта.

Прочети още: On-Off четвърта среща на партньорския комитет

 На 04.06.2020 г. онлайн се проведе третото заседание на Управителния комитет по проект „ON-OFF. Включете ума си, изключете онлайн насилието, основано на пола“.

Партньорите представиха работата си по проекта.

Прочети още: On-Off пилотната фаза на семинара, наречен „От теб зависи“ e готова!

 На 22.05.2020 г. беше организирано второ заседание на Управителния комитет по проект „ON-OFF „Включете ума си, изключете онлайн насилието, основано на пола“.

Прочети още: второ заседание на Управителния комитет по проект „ON-OFF

Проектът има за цел да предотврати кибер проявите (т.е. през интернет) на полово базираното насилие, чрез разработване на ON-OFF модел с дейности, свързани с основните прояви на насилие, офлайн ефектите, целевото поведение и положителните социални ценности. По този начин Моделът ще образова, повишава осведомеността и ще даде възможност на учителите / възпитателите и младите хора чрез ефективно ангажиране със стратегиите за намеса. Проектът също така ще оцени как ще промени социалното отношение и ще включи лицата, вземащи решения, за да насърчават по-ефективни политики.

Прочети още: Стартира международният проект „ON-OFF”, насочен към борба и превенция на кибер насилието

Май 20, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека