На 07.07.2021 г. екипът на фондация „Джендър алтернативи“ организира обучение на младежи от 14 до 17 години по проект „ON-OFF. Включете ума си, изключете онлайн насилието, основано на пола“.

Младите хора участваха в Работна среща на тема „Добри практики в комуникацията, фокусирана върху стереотипите, основани на пола“.

С помощта на положителни и отрицателни примери и комуникационни кампании участниците имаха възможност да разберат различни динамики на основата на джендър стереотипите в общуването.

Работилницата предложи кампании от различни периоди, разработени за различни комуникационни средства (вестници, телевизия, социални медии), за да се предостави широк преглед. Участниците бяха поканени да обмислят възможното използване на полови стереотипи и как те могат да повлияят на възприятието на хората. Те разгледаха реклами на продукти, реклами и социални кампании: някои от тях бяха наградени за тяхната чувствителност, докато други бяха възприети негативно от потребителите. Чрез предложените дейности младите хора получиха различни ключове за тълкуване и храна за размисъл и повишиха осведомеността си относно джендър стереотипите и тяхната динамика в областта на комуникацията.

Юли 16, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека