Проектът има за цел да създаде модел за интервенция, който да се ползва от учители и преподаватели. 700 младежи и 90 учители и преподавали от цял свят символично стартираха проекта на 25 ноември - Международен ден за премахване на насилието над жени.

   ON-OFF има за цел да създаде модел на интервенция за борба с насилието, основано на пола, в полза на европейските учители и преподаватели. Целта е да се създаде и тества модел за интервенция, който ще бъде със свободен достъп, след като бъде потвърден.

   В проекта участват 6 партньорски организации от 5 европейски държави: България, Кипър, Гърция, Испания и Италия. Началото на дейностите е символично определено за понеделник, 25 ноември, Международният ден за премахване на насилието над жени: от понеделник всъщност учителите и преподавателите могат да поискат да участват в дейностите. Проектът се финансира 80% от европейските фондове (програма за права, равенство и гражданство) и 20% от собственото съфинансиране на партньорите. Общо 700 младежи и 90 учители и преподаватели ще бъдат включени в 5-те страни.

   Във всяка страна ще участват най-малко 18 учители и преподаватели и около 140 момичета и момчета на възраст от 12 до 17 години. С две думи проектът първоначално включва път за участие и проучване за събиране на нужди, идеи, предложения и препоръки за изграждане на модела. Впоследствие партньорите ще разработят модел на интервенция и ще обучат адекватно участващите учители и преподаватели, така че да могат да го прилагат с младежи. Експериментирането ще започне в училища и младежки центрове с последващо утвърждаване на модела.

   В края на проекта, интервенционният модел ще бъде достъпен на 5 езика на онлайн платформа: експериментиран и утвърден набор от дейности, съдържащ следи, изображения, видеоклипове, информационни листове, които могат да се използват за информиране, включване и повишаване на осведомеността за онлайн насилие, основано на пола.

   Всички местни училища в България - младежки центрове, учители и преподаватели могат свободно да участват в дейностите по проекта.

За информация и за участие можете да се свържете с Фондация „ДА“.

Юли 16, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека