За постигане на целите на Ф“ДА", важна част от дейността ни е осъществяването на контакти и партьорства с неправителствени организации от страната и света:

От началото на дейността си, организацията е сключила споразумения за сътрудничество с ключови институции и организации на местно и международно ниво с цел ефективното изпълнение на програмите, свързани с лица, пострадали от домашно насилие и дискриминация, както и дейностите в посока насърчаване и реализиране на основните човешки права.

Това са: ОД МВР – Пловдив, ОЗ ИН - Пловдив, Община Пловдив, както и няколко районни общини, Общинска комисия за борба с трафика на хора, Дирекция „Социално подпомагане“, Медицински служби.

В допълнение, споразумения за съвместна работа бяха постигнати с Районен съд и Районна прокуратура – Пловдив, Общинския център за превенция на престъпността на непълнолетни.

Неправителствените организации, с които си сътрудничим са: Български червен кръст, Фондация „За нашите деца“, Национален алианс за хора с редки болести, Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве – Пловдив, Асоциация „Голям брат – голяма сестра“-Пловдив, Зонта клуб – Пловдив, Читалище „Светлина“ – с. Труд, Фондация „ИГА“, Български фонд за жените, както и експерти.


ФДА започна и сътрудничество с Европейския колеж по икономика и управление, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и Народна библиотека „Иван Вазов“ – гр. Пловдив.


Екипът на ФДА участва в различни международни и национални обучения и работни срещи, съответстващи с целите и дейността на организацията.
Международно сътрудничество е установено с ASTRA и АSTRA Youth, AWID, WAVE, WIDE, ESCR-Net и You Act.


Фондацията успешно провежда и участва в защитнически и медийни кампании за популяризирането на правата на жените, премахването на насилието, основано на пола и насърчаване на доброволчеството. Тези дейности допринесоха за засилване на партньорските контакти и популяризиране на проблемите, свързани с половете.

Юли 16, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека