Годишен отчет по чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ на Фондация «Джендър алтернативи» за 2018 год.

Април 21, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека