Обобщен годишен доклад за 2017г. за дейността на фондация "Джендър алтернативи"