Обобщен годишен доклад за 2014г. за дейността на фондация "Джендър алтернативи"