Обобщен годишен доклад за 2013г. за дейността на фондация "Джендър алтернативи"