"Обобщен годишен доклад за периода март 2012г. – февруари 2013г.  за дейността на Фондация „Джендър алтернативи"

 
Юни 01, 2023

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека