"Обобщен годишен доклад за периода март 2012г. – февруари 2013г.  за дейността на Фондация „Джендър алтернативи"