На 23.11.2021 г. екипът на фондация „Джендър алтернативи“ организира обучение на младежи от 14 до 17 години по проект „ON-OFF. Включете ума си, изключете онлайн насилието, основано на пола“.

Младежите участваха в Уъркшоп, наречен „Онлайн и офлайн отношения“.

Обяснено им беше, че насилието, основано на пола, е нарастващ глобален проблем с потенциално значими икономически и обществени последици, поради нарастващия обхват на интернет, бързото разпространение на мобилни знания и широкото използване на социалните медии, заедно със сегашната насилствена пандемия срещу жени и момичета.

Юли 16, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека