На 04.10.2021 г. екипът на фондация „Джендър алтернативи“ организира обучение на младежи от 14 до 17 години по проект „ON-OFF. Включете ума си, изключете онлайн насилието, основано на пола“.

Младежите участваха в Работилница на тема „Джендър стереотипи и обективизиране на момичетата“.

Един от най-големите проблеми, пред които сме изправени като общество, без съмнение е неравенството между половете. Едно от големите оръжия, с които имаме да се борим с него е образованието и видимостта на определени поведения, които го поддържат, особено в ранна възраст.

Поради тази причина е много важно младите хора да осъзнаят настоящата ситуация по отношение на неравенството между половете и да направят видими поведения и действия, за да ги накарат да ги осъзнаят и техните последствия върху проблема. По този начин, подхождайки и илюстрирайки проблеми като полови стереотипи или обективизиране на жените, ние ще им помогнем да ги откриват, избягват и да се борят с тях.

В работилницата взеха участие и колегите от Катедра Философия на Философско-исторически факултет при Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Преподаватели и студенти добавиха академичната гледна точка към стереотипното мислене, което предизвиква дискриминацията и надилието, особено в астоящите пандемични времена, в които комуникацията е основно онлайн.

Юли 16, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека