На 22.06.2021 г. екипът на фондация „Джендър алтернативи“ организира обучение на младежи от 14 до 17 години по проект „ON-OFF. Включете ума си, изключете онлайн насилието, основано на пола“.

Младите хора участваха в семинар на име Respect and Condemn, фокусиран върху онлайн насилието.

Работилницата включваше 4 дейности, с обща продължителност 2 часа, разпределени в следните фази: читател (30 минути), потребител (40 минути), фаза на критика (40 минути) и фаза на оценител (10 минути). То е насочено за младежи от 12 до 17 години и се реализира лице в лице. Дейностите бяха представени по интерактивен начин, обяснявайки проблема, който стимулира интереса на младите хора, които разпространяват допълнително информацията за насилието онлайн сред своите приятели. Работилницата се проведе във формат за групова работа, в безопасна и защитена среда, където младите хора бяха насърчени да учат, да споделят своя опит и да се учат един от друг.

Юли 16, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека