Фондация "Джендър алтернативи"

Данни за контакт

1

Адрес:
ул. „4 януари” №38, вх. „В”, ет. 2, ап. 3
office @ genderalternatives.org
Пловдив
4000
България
Телефон:
032 / 26 07 08
Мобилен:
0879 26 01 01

Форма за контакт

Send an Email
(по избор)
Януари 19, 2022

Проект: "Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие"