Фондация "Джендър алтернативи" представи резултати от проекта "Програми за превенция и преодоляване на домашното насилие в малки и отдалечени населени места", финансиран от Министерство на правосъдието.
В пресклуба на БТА в Пловдив Рада Еленкова, ръководител на проекта, каза че за изминалите шест месеца са проведени 12 срещи с над 300 ученици от четири основни училища в села от Пловдивска област, предоставени са над 100 юридически и психо-социални консултации за защита на правата и интересите на пострадалите, работено е със шестима извършителите на домашно насилие, като четирима от насилниците доброволно са посещавали програмата.

Прочети още: Фондация "Джендър алтернативи" отчете проект за преодоляване на домашното насилие в малки и...

       Форумът се проведe в Дома на културата „Борис Христов“ и е в рамките на взаимно сътрудничество между българските и италианските адвокати, както и по повод месец ноември, ежегодно посветен на борбата срещу насилието. Тази година международната конференция е под патронажа на съдия Марияна Кънчева от Съда на Европейския съюз в Люксембург. Събитието се организира от Асоциацията на жените адвокати, Миланската адвокатска колегия, Асоциацията на жените юристи, Италия, секция Милано, Фондация "Джендър алтернативи", Софийската адвокатска колегия, с участието на Комитета за равнопоставеност при Миланската адвокатска колегия, Висшия адвокатски съвет, адвокати от Пловдивската адвокатска колегия, Благоевградската, Старозагорската и Бургаската адвокатски колегии със съдействието на община Пловдив.

     На 09.11.18 в хотел „Хилтън“ град София се състоя международна конференция, посветена на участието на жените в процесите на вземане на решения наречена „50:50 ЗА РЕАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ!“. Фондация „Джендър алтернативи“ не пропусна да вземе участие като специална презентация бе представена от ръкодоводителя й – адв. Милена Кадиева. За втора поредна година Българската платформа към Европейското женско лоби организира международен форум, който има амбицията да даде своя принос за постигането на паритетна демокрация. Няколко месеца преди изборите за

Прочети още: На 09.11.18 в хотел „Хилтън“ град София се състоя международна конференция, посветена на участието...

От 01.10.2018 г. Фондация „Алтернативи за пола“ ще участва в нов проект, финансиран по програма Еразъм + KA2 VET или обучение за възрастни, наречено „Бъдете наясно - Укрепване на компетенциите за сексуален тормоз на работното място“. / Споразумение за безвъзмездна финансова помощ № 2018-1-AT01-KA202-039286 /. Тя има за цел да увеличи способността за справяне със сексуалния тормоз на работното място. Продължителността на проекта ще бъде 36 месеца /01.09.2018 - 31.08.2021 /. Основната идея на проекта е Сексуалният тормоз в образованието и на работното място.

Действителните дискурси в медиите показват, че не само сексуалният тормоз се случва в развлеченията и спорта, но и в ежедневната работа в съществуващите йерархични структури. Особено тези, които стартират в кариерата си, са застрашени. По време на обучението и заетостта има два основни проблема:

Прочети още: Be Aware - Укрепване на компетенциите, за да се изправите срещу сексуален тормоз на работното място

     В началото на месец септември 2018 год. започна и най-новият проект на фондация „Джендър алтернативи“ носещ името:  „No Gaps” -  Транснационална методология за социално-трудова интервенция с млади жени търсещи убежище и бежанци (2018-2-ESO2-KA205-011654), съфинансирана от програмата "Еразъм +" на Европейския съюз. Продължителността на проекта е 24 месеца /01.09.2018 – 31.08.2020/. В партньорство ще вземат участие и още две фондации базирани в Мадрид (Испания), една от Атина (Гърция) и една от Виена (Австрия). 

Прочети още: Проектът „No Gaps” поставя основа на иновативна учебна програма

      На 09.10.2018г. част от екипа на Фондация „Джендър алтернативи“ взе участие в среща за обмяна на опит в областта на детските политики в Южна България организирана от Българско училище за политика „Димитър Паница“. На нея бяха представени резултатите от Националния анализ за състоянието на детските политики, изготвен по поръчка на Българско училище за политика, като специално внимание беше отделено на проблемите на децата в Южна България.
     Анализът обхваща седем години /2010г.-2017г./, като проследява тенденциите в разделите Икономически показатели, Правосъдие, Здравеопазване, Образование, Социална защита. На срещата присъстваха представители на социални институции в гр. Пловдив и областта, г-н Стефан Стоянов- зам.кмет на Община Пловдив,г-жа Ася Пеева- Народен представител от Комисията по образование-гр.Поморие, г-н Георги Тютюков- заместник-кмет „Младежки дейности, спорт и социална политика“ в община Пловдив.

    Фондация „Джендър алтернативи“ стартира изпълнението на проект „Шанс за невидимите супер-майки“. Проектът е финансиран от Български фонд за жените в партньорство със Сосиете Женерал Експресбанк- България, който ще се изпълнява в рамките на 5 месеца / юли-декември 2018 г./.
    Основните дейности на проекта са насочени към овластяване на самотни майки и преодляванe на бедността и социалната изолация. За тази цел Фондация „Джендър алтернативи“ включи в проекта 3 жени-самотни майки, клиентки на центъра за психологическа и юридическа подкрепа на фондацията. Всяка от тях ще премине обучителен курс по избрана от тях квалификация-козметика, маникюр или графичен дизайн.

Прочети още: "Шанс за невидимите супер-майки“ - проектът на ФДА стартира!

    От 01.10.2018г. стартира новият проект, в който фондация „Джендър алтернативи“ ще вземе участие, финансиран по програма Erasmus+ KA2 VET или образование за възрастни, наречен „Be Aware– Strengthening competences to face sexual harassment on the workplace
     ” - Бъдете наясно – повишаване на компетенциите за справяне със сексуалния тормоз на работното място / Grant Agreement No. 2018-1-AT01-KA202-039286/, Той има за цел увеличаване на способностите за справяне със сексуалния тормоз на работното място. Неговата продължителност ще бъде 36 месеца /01.09.2018 год. – 31.08.2021 год./. Материалите  в медиите показват, че сексуалния тормоз се случва в ежедневната работа в рамките на съществуващите йерархични структури. Тези, които започват кариерата си, са особено засегнати. Различават се два основни проблема:

Прочети още: Бъдете наясно! – повишаване на компетенциите за справяне със сексуалния тормоз на работното място!

     Проектът "FIRST - Намиране, разследване, обезщетяване и подпомагане"  REC-AG-2017 / REC-RDAP-GBV-AG-2017 (Предотвратяване и борба с насилието въз основа на пола и насилието срещу деца), финансиран от Европейската Комисията, по 2017 Работна програма "Права, равенство и гражданство", е един от най-новите проекти, в които ФДА ще участва заедно с още шест организации от България. Продължителността на проекта е 24 месеца /17 септември 2018 – 17 август 2020/. Основните цели са:

Прочети още: Проектът "FIRST - призовава към действия!

     ФДА ще вземе участие в нов проект "Създаване на гражданска коалиция за защита на човешките права", финансиран от филантропската инициатива "Сивитатес". Коалицията, водена от Български фонд за жените (БФЖ), включва 10 партньори от 7 града и е подкрепена от медиите на Club Z, се състои от различни граждански организации: жененски, лгбт+, младежки и медийни организации. Тази коалиция ще отговори на предизвикателствата, свързани със свиването на гражданското общество. Първата среща на коалицията беще на 11 и 12 септември 2018 година в град София и Фондация „Джендър Алтернативи“ беше представена от младата юристка Анна Главинова.

Прочети още: Нов проект ще запознава гражданите с дейността на НПО сектора в България

     В началото на месец юли 2018, част от екипа на Фондация „Джендър алтернативи” представи на група от двама психолози и две жени, преживели насилие двете части на разработената онлайн игра за младежи по проект CONVEY – Противодействие на сексуалното насилие и тормоз: Привличане на младежите от училищата в дигитално обучение по въпросите на джендър стереотипите (Ref. JUST/2015/RDAP/AG/SEXV/8572), съфинансиран от Програмата на Европейския съюз за права, равнопоставеност и гражданство (01.09.2016 – 28.02.2019).

Прочети още: Одобрена е онлайн играта по проекта CONVEY!