ФДА ще вземе участие в нов проект "Създаване на гражданска коалиция за защита на човешките права", финансиран от филантропската инициатива "Сивитатес". Коалицията, водена от Български фонд за жените (БФЖ), включва 10 партньори от 7 града и е подкрепена от медиите на Club Z, се състои от различни граждански организации: жененски, лгбт+, младежки и медийни организации. Тази коалиция ще отговори на предизвикателствата, свързани със свиването на гражданското общество. Първата среща на коалицията беще на 11 и 12 септември 2018 година в град София и Фондация „Джендър Алтернативи“ беше представена от младата юристка Анна Главинова.

Прочети още: Нов проект ще запознава гражданите с дейността на НПО сектора в България

     В началото на месец юли 2018, част от екипа на Фондация „Джендър алтернативи” представи на група от двама психолози и две жени, преживели насилие двете части на разработената онлайн игра за младежи по проект CONVEY – Противодействие на сексуалното насилие и тормоз: Привличане на младежите от училищата в дигитално обучение по въпросите на джендър стереотипите (Ref. JUST/2015/RDAP/AG/SEXV/8572), съфинансиран от Програмата на Европейския съюз за права, равнопоставеност и гражданство (01.09.2016 – 28.02.2019).

Прочети още: Одобрена е онлайн играта по проекта CONVEY!

   Програмите за работа с пълнолетни лица, пострадали от домашно насилие  на Фондация „Джендър алтернативи“ предоставят възможност на нуждаещите се да ползват безплатни юридически и психо-социални консултации в офис, намиращ се в гр.Пловдив на ул. „Райко Даскалов“ №53 ет. 2 стая 19 А.
Психо-социалното консултиране е от типа на интервенция на насилието в общността, която се отличава от средносрочни и дългосрочни терапевтични програми, които са извън обсега на планираните социални услуги. При идентифициране на необходимост от такава терапия за пострадалите лица, те ще бъдат насочвани към съответни програми.

Прочети още: Програма за ПСИХО-СОЦИАЛНО консултиране на пълнолетни лица, пострадали от домашно насилие?

     Програмите за работа с пълнолетни лица, пострадали от домашно насилие  на Фондация „Джендър алтернативи“ предоставят възможност на нуждаещите се да ползват безплатни юридически и психо-социални консултации в офис, намиращ се в гр.Пловдив на ул. „Райко Даскалов“ №53 ет. 2 стая 19 А.
ЮРИДИЧЕСКОТО КОНСУЛТИРАНЕ НА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА, ПОСТРАДАЛИ ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ се предоставя два пъти седмично от двама адвокати по предварително договорен с клиента график или директно посещение на място.

Прочети още: Програма за ЮРИДИЧЕСКО консултиране на пълнолетни лица, пострадали от домашно насилие?

     В рамките на инициативата и в подкрепа на каузата, ФДА ще подкрепи 3 супер-майки с практически курсове и психологическа подкрепа.
    Да отглеждаш детето си самостоятелно не е провал, а проява на воля и силен дух, защото грижата и възпитанието на едно дете е изключителна отговорност. Да поемеш на крехките си рамене такава отговорност сама, със сигурност е много повече проява на смелост и сила. Затова за нас „самотните майки” са „супер-майки“ и вместо да бъдат съжалявани е важно тези жени да бъдат подкрепяни всячески.

Прочети още: Фондация ДА ще подкрепи 3 супер-майки!

         Фондация „Джендър алтернативи“ стартира проект „Жените в градските и селските райони - поглед върху тяхната роля в обществото“, част от културната програма на Пловдив – Европейска столица на културата и съфинансиран от Общинска фондация „Пловдив 2019“ по програма „Читалища – общностно участие и иновации“.
         Инициативата цели да организира пътуваща изложба в пет региона на България - Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали, Хасково в периода септември 2018г. – февруари 2019г., която ще визуализира ежедневието на българските жени, популяризира техните местности и провокира дискусия за ролята на жените в обществото.

Прочети още: „Жените в градските и селските райони“ – пътуваща документална фотоизложба

    В края на месец юни беше осъществена една от основните дейност – тестване на онлайн симулативна игра за превенция на сексуалното насилие сред младите, по проект CONVEY – Противодействие на сексуалното насилие и тормоз: Привличане на младежите от училищата в дигитално обучение (Ref. JUST/2015/RDAP/AG/SEXV/8572), съ-финансиран от Програмата на Европейския съюз за права, равнопоставеност и гражданство (01.09.2016 – 28.02.2019). Разработената онлайн игра беше представена на група от 15 младежи, на средна възраст между 13-18г., като те имаха честта първи да тестват двете части на играта.

Прочети още: Тестват онлайн симулативна игра за превенция на сексуалното насилие сред младите, по проект CONVEY

Програмата за работа с пълнолетни лица, извършители на домашно насилие цели:
·    Подпомагане на извършителите на домашно насилие да преустановят насилието;
·    Въздействие за промяна на нагласи и ценности за ролите на половете;
·    Осъзнаване на ситуациите, в които лицата реагират агресивно;
·    Изработване на план за контрол над агресията и овладяване на гнева;
·    Развиване у клиентите на нови стратегии за справяне в конфликтни ситуации;
·    Осъзнаване на проблема с агресивното им поведение и формиране на умения за емоционална интелигентност и емпатия.
 
Задачи на програмата
—    Създаване на мотивация за промяна.
—    Обсъждане и осъзнаване на видовете насилие.
—    Ретроспекция на собственото агресивно поведение по отношение на близките хора.
—    Анализиране на проблемните области в поведението и стъпки за преодоляването им.
—    Придобиване на нови навици за решаване на конфликти и спорове в семейството, без използване на агресия.
—    Вземане и поемане на отговорност за агресивните си действия.

Прочети още: Какво включва програмата за работа с пълнолетни лица, извършители на домашно насилие?

     За поредна година Фондация „Джендър алтернативи”  - част от Националната мрежа за децата, взе участие на Годишната среща, която се проведе от  14 до 16 юни в град Трявна, където бе и един от десетте участници в изложението от организациите  членове на Мрежата за децата, които представиха дейността и добрите си практики.

     В рамките на 3 дни 220 експерти, работещи с деца и млади хора от организациите проведоха работни срещи,  обучения и споделиха опита си. Представители на над 70 организации от цялата страна, които са членове се събраха за Годишната среща на Мрежата, което бе и най-голямото събитие за 2018 година и обединява в себе си толкова много хора – специалисти – работещи за една обща кауза – по-доброто бъдеще на децата. Срещата бе открита и водена от председателя на Управителния съвет на Национална мрежа за децата Георги Апостолов и от изпълнителния директор Георги Богданов.

Прочети още: ФДА на годишната среща на Национална мрежа за децата

      На 15.06.2018г., професионалисти от държавни институции и НПО от гр. Пловдив и областта, се събраха на Работен форум за популяризиране Програмата за работа с пълнолетни лица извършители на домашно насилие. Работният форум се организира в рамките на Проект „Програми за превенция и преодоляване на домашното насилие в малки и отдалечени населени места“, финансиран от Министерство на правосъдието.
     Събитието приветства 16 участника от Районен съд - Пловдив и Асеновград, Районна прокуратура - Пловдив и Карлово, Окръжна прокуратура - Пловдив, ОД МВР - Пловдив, Дирекции "Социално подпомагане" - Пловдив, Раковски, Марица, Асеновград, Карлово, Първомай, Родопи, Стамболийски. Екипът на ФДА, провел работния форум, бе в състав адв. Милена Кадиева, Рада Еленкова-Рашева - ръководител проект и Яница Стоилова - психолог.

Прочети още: Работен форум за популяризиране Програмата за работа с пълнолетни лица извършители на домашно...

     В периода 03-05.06.2018 год., по покана на Македонския Хелзинкски Комитет, адв. Милена Кадиева от Фондация „Джендър алтернативи“ осъществи обучение за използването и прилагането на Конвенцията за елиминиране на всички форми на дискриминация по отношение на жените.
Обучението се осъществи в гр. Струмица, Македония.
     15 юристи и представители на неправителствени организации от Македония взеха участие в обучението за подготовка на индивидуални комуникации и официални запитвания пред Комитета за елиминиране на всички форми на дискриминация по отношение на жените – в областта на насилието срещу жените.