Дарителството е акт на съпричастност и желание да промениш света около себе си заедно с хора, които споделят твоите ценности и визия за решаването на актуален обществен проблем. Когато даряваш, ставаш част от общност, която обединява твоите усилия и усилията на твоите съмишленици и умножава многократно ползата от действията ти, убедени са инициаторите на „България дарява“.
Участието в кампанията е важно и поради още една причина: то подкрепя неправителствените организации – основния инструмент за пряко въздействие на гражданите при взимането на решения, които ги засягат.
Над 120 каузи на граждански организации от цялата страна набират средства в първото издание на инициативата „България дарява“.
Националната кампания се организира за първи път тази пролет. Инициативата има за цел да ангажира широк кръг от хора с дарение към обществено значими каузи в рамките на конкретен период от годината – 22-31 март 2019 г.

bulgariadariava.bg

 

 Фондация „Джендър алтернативи“ ще подкрепи още 4 жени-самотни майки, чрез продължаване на Проект „Шанс за невидимите супер-майки“ финансиран от Български фонд за жените в партньорство със Сосиете Женерал Експресбанк- България. За тази цел Фондация „Джендър алтернативи“ ще включи в продължението на проекта 4 жени-самотни майки, клиентки на центъра за психологическа и юридическа подкрепа на фондацията. Всяка от тях ще премине обучителен курс по избрана от тях квалификация-козметика, английски език и дигитален маркетинг. Очаквайте още подробности по темата.

 Част от екипа на ФДА взе участие в годишната среща на Националната мрежа за децата, която се проведе на 21-22 февруари в град Стара Загора. На срещата бяха представени резултатите от оценката на изпълнението на Стратегия 2015-2020 г. и бяха дадени препоръки към нея. Беше представена общата цел на организацията- създаване на тригодишен стратегически план, разработен заедно с участието на организациите членове и децата и младите хора, с които НМД работи. Тази среща събра, освен членове на Мрежата от цялата страна, така и деца и млади хора, които участват активно в програмите по детско участие, каквито са „Мегафон“ и Националният Юрочайлд Форум. Объдиха се и нещата, които можем и искаме да направим, за да погледнем в бъдещето и стигнем 2022 г. Накрая на срещата се обобщиха резултатите.

Фондация "Джендър алтернативи" започва участвието си в международен проект – „HIT – Екипи за противодействие на омразата: млади хора срещу речта на омразата към мигранти и малцинства чрез участие и творчески кампании“. Проектът възниква от необходимостта да се проучат и установят новаторски начини за овластяване на младите хора за справяне с расизма, ксенофобията и дискриминацията, насочени към мигрантите. Екипите за противодействие на омразата (HITs) ще се обърнат към извършителите на речта и поведението от омраза чрез творчески практики, основани на медиини похвати, ролеви игри и артистични техники. Проектът дава приоритет и изследва творческите стратегии за повишаване на осведомеността за езика на омразата и за овластяване на младите хора да ѝ противодействат.

Прочети още: HIT – Екипи за противодействие на омразата: млади хора срещу речта на омразата към мигранти и...

Одобрени са 10 инициативи, които ще бъдат изпълнени в 5 населени места. Сред печелившите проекти е и този на фондация „Джендър алтернативи“ - „Знания за промяна“. Проектът е насочен към уязвими социални групи, с фокус ромски жени, да се информират и защитят правата си чрез провеждането на информационни дни, в които ще се обсъждат правни и психосоциални въпроси. Дейностите ще овластят целевите групи чрез повишаване на тяхната осведоменост и знания за съдебната система и институциите, където могат да подават жалби и да получават помощ, за дискриминация или друго нарушения на човешките права, включително с/у ранни/насилствени бракове, трафик на хора, домашно насилие,изселване/имотни въпроси, полицейско насилие и престъпления от омраза.

Прочети още: Български фонд за жените обявяви резултатите от конкурса за финансиране на феминистки проекти.

     На 30.01.2019 г. част от екипа на Фондация „Джендър алтернативи“ имаше удоволствието да вземе участие в Национална конференция“ Мълчанието на невинните“ проведена от Фондация „Асоциация Анимус“ в гр. София. Конференцията беше посветена на грижите за деца и юноши жертви на сексуално насилие.
      Конференцията откри г-жа Надежда Стойчева- директор на Фондация „Асоциация Анимус“, която сподели че трябва да бъдат направени промени в законите. Г-жа Стойчева изнесе данни , според които децата от институции, нрглижираните деца, тези които де чувстват самотни и децата бежанци са най-рисковите групи, потенциални жертви на сексуално насилие.

Прочети още: Национална конференция“ Мълчанието на невинните“

     Част от екипа на Фондация „Джендър алтернативи“ имаше удоволствието да присъства на двудневен национален обучителен семинар Pro Victims Justice – подобряване на положението на пострадалите от престъпления и на взаимодействието между заинтересованите страни, проведен от Център за изследване на демокрацията на 22 и 23.01.2019 г. в гр.София.
     Старши комисар д-р Благородна Макева, заместник-директор на ГД „Национална полиция“ откри семинара и представи водещите лектори, Инспектор Десислава Викторова, сектор „Престъпления против личността“, Главна дирекция „Национална полиция“ и Инспектор Пенка Стоянова, отдел „Охранителна полиция“, Главна дирекция „Национална полиция“, национален координатор по въпросите на домашното насилие в МВР.

Прочети още: Национален обучителен семинар Pro Victims Justice

„Граждански мониторингов доклад за изпълнение на Националната стратегия за интеграция на ромите. Фокусиран върху структурните и хоризонталните предпоставки за успешното изпълнение на стратегията” вече е наличен на български език. Той бе изработен през 2017-18 година от Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, Сдружение „Свят без граници“, Социална фондация „Индирома“, Ромска академия за култура и образование и Фондация „Джендър алтернативи“, както и с помощта на следните автори:

Прочети още: Гражданският мониторингов доклад за изпълнение на Националната стратегия за интеграция на ромите е...

 Проектът на CONVEY има за цел да отговори на този въпрос. Проектът „Предай нататък“ (CONVEY) е разработен, за да противодейства на сексуалното насилие и тормоз чрез дигитално обучение на младите хора за половите стереотипи и сексуализацията на жените и момичетата в медиите. Чрез създаването на онлайн игра и изпълнението на програми за обучение на учители и млади хора на възраст от 14г.-18г., проектът цели да насърчи зачитането на правата на жените и момичетата и да промени поведението и нагласите на младите хора, като гарантира превенция на сексуалното насилие.

Прочети още: Възможно ли е чрез повишаване на осведомеността по въпросите за стереотипите, основани на пола и...

 Целта на проекта „Предай нататък“ (CONVEY) е да се противодейства на сексуалното насилие и тормоз чрез дигитално обучение на младите хора за половите стереотипи и сексуализацията на жените и момичетата в медиите. Чрез разработването на онлайн игра и изпълнението на програма за обучение на учители и ученици на възраст от 13г. в основни и средни училища, проектът цели да насърчи зачитането на правата на жените и момичетата и да промени поведението и нагласите на младите хора, като гарантира превенция на сексуалното насилие.
Фокусът на обучението е да повиши информираността на учители, обучители и младежки работници за превенция на сексуалното насилие чрез обучение на обучители и представянето на онлайн симулативна игра за младежи. Играта се нарича „CONVEY – Not A Game” и е разработена върху метода „peer-to-peer” – от връстници за връстници в 6 европейски държави. За развитието на играта в България, ние се сработихме с Младежкия червен кръст – гр.Пловдив.

Прочети още: На 19.12 и 20.12.2018г. в ЦСРИ „Рада Киркович“, гр. Пловдив се проведе обучение на учители...

С откриващото алтернативно събитие, изпълнено с игри, насочени към важната тема, започнаха 16-те дена активност на клубовете. Проведе се изключително интересна дискусия с представител на "Джендър алтернативи" / Gender Alternatives и бяха обсъдени важни обществени казуси. 30 човека са горди носители на Z значката за толерантност, а трима получиха грамоти за активното си участие. Проблематиката на 16-те дена активност успешно се разпространява сред младите хора в Пловдив и с гордост момичета и момчета се включиха и ще се продължат дейността ни в учебните си заведения, защото именно в младите е бъдещето и промяната. Веднага след акцията последва осветяване на емблематичния Римски стадион в оранжево и по традиция бяха раздадени 500 листовки и лентички.