На 18.09.2020г. експерти на Фондация „ДА“ проведоха обучение на професионалисти по Проект „ „Осигуряване на ефективна защита от насилие, основано на пола, на жени и момичета от ромски произход“. Обучението бе проведено от 10:00 до 12:00 часа, чрез онлайн платформата „ZOOM”. В нея взеха участие представители на ДСП-Пловдив, ДСП-Раковски,  ЦСРИ „Рада Киркович“-Пловдив, Докторанти от ПУ „Паисий Хилендарски“, експерти на Фондация „ДА“, представител на Кризисен център деца жертва на насилие и трафик „Олга Скобелева“.

Прочети още: Онлайн обучение на професионалисти

      Напълно завършен и излъчен в социалните мрежи и интернет е новият късометражен филм на Фондация ДА, озаглавен "Съвременната пепеляшка". Филмът е част от изпълнението на проект  „Програми за превенция и преодоляване на домашното насилие“ по ЗЗДН 2020г. Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-167/08.06.2020 г. сключен с Министерство на правосъдието.
     "Съвременната пепеляшка" е различен прочит на темата за формите на домашно насилие, които не само се случват в съвременното българско общество, но са част и от модерни стереотипи за ролите на мъжа и жената в семейството. А неспазването на очакваното поведение, нежеланието да се следва предначертаната роля, често води до проявите на домашното насилие.

Прочети още: Премиера на късометражния филм - Съвременната пепеляшка.

   Завърши работата по поредния етап от проекта на Фондация „Да“ - „ Осигуряване на ефективна защита от насилие, основано на пола, на жени и момичета от ромски произход“  Той е одобрен по първата сесия по Схемата за малки инициативи с тематичен приоритет: Подкрепа на правата на човека и е с продължителност 12 месеца. Проектът стартира на 06.02.2020 и приключва 06.02.2021. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да се осигури защита срещу насилие, основано на пола срещу ромски жени и момичета.

На 13.05.2020г. и 22.05.2020г. бяха проведени две Фокус групи една с представители от ромската общност и една с професионалисти. Въз основа на дискусиите от тях се събра информация, която послужи за изготвяне на Ръководство за овластяване на уязвими групи жени.

       

Прочети още: Ръководство за овластяване на уязвими групи жени

     През месец юни стартира новият проект на Фондация ДА, финансиран от Министерство на правосъдието и посветен на защитата „от“, и превенцията „на“ домашното насилие в България. Името на проекта е: „Програми за превенция и преодоляване на домашното насилие“.

     Темата е болезнена, заради изначално високото ниво на насилието над жени в страната. А извънредното положение и различните видове мерки, изостриха проблема и по всички показатели се отчита завишаване на домашното насилие в България. Такива са и данните от нашата работа в Пловдив и региона.

   

Прочети още: Пресконференция и начало на проекта „Програми за превенция и преодоляване на домашното насилие“

Четвъртата среща за партньорство се проведе онлайн на 23.06.2020 г. поради огнището на COVID-19.

Партньорите обсъдиха предвиденото в рамките на инициативата сътрудничество между отделните агенции и взаимно обучение.

Прочети още: 4-та Партньорска среща по проект BASE

     На 12.05.2020г. се състоя втората партньорска среща по проекта "Power Up - Овластяване и повишаване на квалификацията на жени мигрантки за насърчаване на социалното и трудовото им приобщаване.“ (2019-1-BG01-KA204-062546), съфинансиран по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. Поради извънредните обстоятелства, свързани с вируса COVID-19, срещата беше организирана онлайн. Партньорският екип се състои от четири европейски организации – фондация „Джендър алтернативи“ (България), „Солидарност без граници“ (Испания), „Майндшифт“ (Португалия) и „Матертера“ (Чехия).

Прочети още: Втора партньорска среща по проекта “Power Up”

Специалистите алармират, че в условията на COVID-19 нараства нуждата от спешна помощ и закрила.
Фондация "ДА" е една от 10-те организации, които ще бъдат подкрепени от новия Фонд. Това е подкрепа, която ще достигне директно до жертвите на домашно насилие, които са стотици годишно и се възползват от помощта на винаги работещия ни Консултативен център. За връзка с Консултативния център на Фондация ДА, използвайте нашия телефон, работещ с удължено работно време - 0879260101.

Една тиха пандемия, различна от тази, предизвикана от коронавируса, е превзела много домове. Това е пандемията на домашното насилие. От началото на изолацията, ситуацията в много семейства се влошава драматично.

Организациите, които управляват горещите линии за пострадали от насилие, съобщават за сериозен ръст на сигналите. Случаите, за които се търси помощ в момента са много по-тежки от преди. Само за един месец обажданията за домашно насилие на Горещата линия за деца 116 111 са скочили с 370. Осем жени загубиха живота си, убити от своя партньор, само от началото на извънредното положение.

Български фонд за жените, съвместно с Фондация BCause и Български дарителски форум стартират спешен Фонд за борба с домашното насилие в условията на пандемия от COVID-19.

Прочети още: Фонд за борба с домашното насилие ще помага на най-уязвимите жени и деца по време на пандемията

     Благодарение на проект “Да защитим правата на децата“! Експертите на Фондация „ДА“ в колаборация с други специалисти създадоха иновативна онлайн платформа за млади хора, която чрез визуализирана информация разяснява правата на непълнолетните, преживели насилие или такива, които са в конфликт със закона.

     В стремежа си да поставим в центъра правата на детето и отговорността на държавата при тяхното гарантиране, платформата  визуализира работата на полицията, съда, прокуратурата и социалните служби в етапите на провеждане на разпит. За създаването на платформата бяха включени младежи-доброволци и специалисти от “синята стая” в гр. Пловдив и от местни институции, работещи с лица и деца преживяли насилие.

Прочети още: Фондация „ДА“ приключи изпълнението на проект “Да защитим правата на децата! – Let’s protect the...

 

     На 06.02.2020г. стартира проектът на Фондация „Да“ - „ Осигуряване на ефективна защита от насилие, основано на пола, на жени и момичета от ромски произход“  Той е одобрен по първата сесия по Схемата за малки инициативи с тематичен приоритет: Подкрепа на правата на човека и е с продължителност 12 месеца. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да се осигури защита срещу насилие, основано на пола срещу ромски жени и момичета.

            Във връзка с изпълнение на дейностите по проекта се проведоха две фокус групи с ромски жени и професионалисти. А резултатите от тях ще бъдат анализирани и на тяхната основа ще се изработи Ръководство за овластяване на уязвими групи жени.

Прочети още: Фокус групи с ромски жени и професионалисти за създаване на Ръководство за овластяване на уязвими...

     Мрежата WAVE, създадена през 1994 г. като неформална платформа от съмишленици. От 2014г. е юридическо лице и официална мрежа от организации, съставена от европейски членове, работещи в областта на борбата с насилието над жени и деца. Мрежата WAVE има за цел да насърчава и укрепва правата на човека като цяло и да предотвратява насилието над жени и деца в частност. Тя има за цел установяване на равенство между половете чрез премахване на всички форми на насилие над жени. WAVE е единствената европейска мрежа, фокусирана единствено върху премахването на насилието над жени и деца.

Прочети още: Фондация „ДА“ е приета за член на европейска мрежа за борба с насилието над жени и деца WAVE!

Програмата BASE е програма за обучение, която има за цел:

  • Овластяване на жените мигранти като културни съветници в процедури за справяне с основаното на пола насилие срещу момичета бежанци/мигранти.
  • Изграждане на капацитета на специалистите да общуват и да се справят с нуждите на момичетата мигранти и техните семейства.

    Прочети още: ПРОГРАМАТА BASE е ГОТОВА!!!