ФДА работи активно в сферата на сексуалните и репродуктивни права и здраве. В търсене на нови контакти и в стремежа ни да осигурим по-добра информираност на гражданите на гр. Пловдив и България, за нас е чест да бъдем част от АСТРА.

Прочети още: ФДА стана член на източноевропейската мрежа за сексуални и репродуктивни права и здраве „Астра“

В периода 09-27.07.2012 год., в Ню Йорк - САЩ, ще се проведе 52-та сесия на Комитета на ООН за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените.
 
В нея ще се разглежда Комбинираният 4-7 Доклад на Република България за изпълнение на задълженията й по Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените.
 
Управителят на Фондация „Джендър алтернативи” – адв. Милена Кадиева - ще вземе участие в сесията и ще представи Алтернативния доклад на организацията „Равнопоставеност и недискриминация в България”.
 
Докладът е изготвен от: адв. Милена Кадиева, адв. Наташа Добрева, адв. Мария Георгиева и Рада Еленкова.

Прочети още: България ще докладва пред ООН как изпълнява задълженията си в сферата на равнопоставеността и...

 София, 13 юли 2012 г., гр. София, ул. Московска 9, в залата на Информационния център на ЕП

 Българско женско лоби (БЖЛ) и Европейско женско лоби (ЕЖЛ), най-голямата коалиция от неправителствени организации в Европа, работеща за равнопоставеност на половете и правата на жените, организират на 13 юли 2012 г. (петък) в София конференция на тема „Трафик на жени и проституция: български и европейски перспективи”. Конференцията, насочена към повишаване на чувствителността по проблематиката ще даде възможност на политици, експерти и граждански организации да дискутират връзките между трафика на жени и проституцията, да представят анализи и данни от България и Европа, както и да обсъдят опита в различни страни от ЕС.

Прочети още: Международна конференция посветена на трафика на хора и проституцията

        На 21 -22 май 2012г., координаторът на Ф“ДА“ Рада Еленкова беше поканена от европейската младежка доброволческа мрежа за сексуални и репродуктивни здраве и права - You ACT - да се присъедини към други активисти от цял свят в стратегически работен семинар, озаглавен “Advancing the SRHR agenda beyond 2014 and 2015: Forging a CSOs consensus to advocate within the ICPD and MDGs review”.

Прочети още: Глобални усилия за устойчивост на сексуалните и репродуктивни права и здраве

 Искало ли Ви се е да можехте да скриете Вашето увреждане, за да получите повишение?


Искало ли Ви се е да можехте да скриете Вашата възраст, за да получите работа?

Налага ли Ви се да криете Вашата сексуална ориентация на работното място?

Прочети още: Дискриминацията е незаконна. Бори се срещу нея.

 На 27.4.2012г., беше организирана работна среща от Фондация „Джендър алтернативи“ с дванайсет служители на 6-те РУП в гр. Пловдив. Срещата се състоя в Консултативния център за превенция и преодоляване на домашното насилие и дискриминиция на фондацията.

Прочети още: Работна среща на Ф „Да“ и служители на 6-те РУП на гр. Пловдив

Работната среща по подписването на договораКметът на Район Западен

 

Новият четиригодишен договор за обществен ред и сигурност бе представен и подписан в кметството на район „Западен” от всички участващи страни.

Прочети още: Фондация „ДА“ и Община Пловдив - Район „Западен“ подписаха "Обществен договор за ред и сигурност"

Действията по превенцията на престъпността са необходим елемент за гарантиране сигурността и спокойствието на гражданите на гр. Пловдив.

За тази цел, Община Пловдив сформира работна група за изготвяне на Програма за работа през 2012г., която е част от Стратегията за превенция на престъпността.

Прочети още: Активни действия за превенция на престъпността

 

По повод началото на самостоятелната дейност на Фондация "ДА", управителят на организацията - адв. Кадиева беше гост в предаването "ДНЕС" по NBT.

Тя разказа за динамичния старт, белязан от пресконференция в Консултативния център на Фондацията, предлагащ услуги за лица, пострадали от домашно насилие и дисркиминация. Бяха обсъдени финансовите аспекти на предлаганите услуги, бъдещи цели на организацията, както и сътрудничеството с ключови институции и организации, ангажирани с реализацията на човешките права в България.

Вижте интервюто тук.


По повод Деня на социалния работник - 22 март - Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) – гр.Пловдив организира „Седмица на отворените врати“. Началото на тази инициатива беше сложено днес на официална церемония в сградата на Областна администрация - гр. Пловдив.

Прочети още: Седмица за действие на социалните работници