На 23.06.2013 год. Съдът по правата на човека осъди Литва за нарушение на правата на жертва на домашно насилие.
      Съдът прие, че извършеното спрямо жалбоподателката представлява нарушение на чл. 3 от Европейската Конвенция за защита правата на човека и основните свободи.
      Държавата е оставила без ефективна защита пострадалите от домашно насилие, чиито последици са равни на изтезание или нечовешко или унизително отношение.

Прочети още: ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ КАТО ФОРМА НА ИЗТЕЗАНИЕ ИЛИ НЕЧОВЕШКО, ИЛИ УНИЗИТЕЛНО ОТНОШЕНИЕ

        За периода  от 01.03.2013 до 30.06.2013г., 71 лица са посетили Консултативния център на Фондация „Джендър алтернативи“, от които 57 нови клиенти. Над 90%  от тях са жени.
         38 от новите клиенти потърсили помощ са от гр. Пловдив,  11 са от област Пловдив, а 8 са от други области на страната.  Най-младата клиентка е на 23г., а най-възрастната на 89г.

Прочети още: Статистика за периода март- юни 2013г. на Консултативния център за превенция и преодоляване на...

         На  21.06.2013 г.  в гр.Пловдив, в рамките на проект „Осигуряване на устойчива правна и психо-социална подкрепа на лица пострадали от домашно насилие в област Пловдив“, се проведе Обмяна на опит по приложението на Закона за защита от домашно насилие в София, Пловдив, Пазарджик и Петрич.

Прочети още: Обмяна на опит по приложението на Закона за защита от домашно насилие в София, Пловдив, Пазарджик...

В България за пети пореден път ще се проведе Световната седмица за уважение към раждането (20-27 Май 2013 год.). Тя ще бъде отбелязана с множество инициативи, провеждани в седем български града.

Фондация "Джендър алтернативи" съвместно с Български Хелзинкски Комитет, Сдружение "Родилница" и Сдружение "Естествено" изготвиха Брошура за правата на жените по време на раждане. Фокусът й е върху правото на благоприятна среда за раждане, уважение, зачитане на човешкото достойнство, информирано съгласие и свобода от дискриминация.

Брошурата може да намерите тук.

 

Фондация "Джендър алтернативи" набира средства с помощта на иновативната платформа за дарения Catapult, инициирана от Глобалния фонд за жените, в усилията ни да подобрим икономическото и социално състояние на жени от ромски и турски етнически малцинства в гр.Пловдив.

Чрез създаването на ресурсен център, ние ще осигурим практически компютърни и езикови обучения, както и правни и кариерни консултации с цел участничките да натрупат опит, знания и увереност, необходими за повишаване на тяхната конкурентноспособност на динамичния трудов пазар. Дейностите също ще помогнат на жените да анализират причините за бедност и насилие, свободно да изразят тяхните страхове и желания, както и ще изградят необходимия им капацитет за активно участие в обществените процеси.

Подкрепете достъпа на жените от малцинствата до качествени обучения и образование като дарите за нашата кауза! Повече информация можете да намерите тук.

На 15 и 16-ти април 2013г., управителният директор на ФДА, адв. Милена Кадиева участва във втората тематична среща, организирана от Фонда на ООН за население (UNFPA) и Икономическата комисия на ООН за Европа в Белград, Сърбия. Срещата беше организирана в контекста на двайсетгодишнината от Международната конференция за население и развитие (Кайро 1994г.) и съответващите процеси, които предстоят след изтичането на политическите ангажименти, поети пo време на ключовата конференция през 1994г. (т.нар ICPD Beyond 2014 review process).

Повече информация за изминалата тематична среща можете на намерите на изготвения от адв. Кадиева Mission Report.

          На 11.04.2013 год. адв. Милена Кадиева и адв. Жанета Борисова взеха участие в откриването на програмата за дистанционно обучение на адвокати за повишаване капацитета им при изготвянето на жалби и съобразяването им с критериите за допустимост на Европейския съд по правата на човека .

Адв. Борисова ще бъде един от участниците в специализираната програма.

 За повече информация: http://www.legalworld.bg/show.php?storyid=26429

          На 5 и 6-ти март 2013г., адв. Милена Кадиева участва в семинар “Как се водят стратегически дела пред Европейския съд по правата на човека: Практическо ръководство за процедурите”. Събитието беше организирано от Европейската академия по право в Страсбург, Франция.  Основните теми бяха: какви национални средства за защита трябва да се търсят преди подаване на молба до Съда в Страсбург; какви критерии за допустимост трябва да бъдат спазени; какво всяка индивидуална жалба трябва да съдържа; какви са целите на писмената и устните части на процедура. 

 


      Услугите на Консултативния център на Фондация „Джендър алтернативи“ са достъпни за всички граждани, пострадали от домашно насилие или дискриминация.
         За Вас работи екип от седем юристи с опит в защитата на човешките права, двама психолози и един социален работник, специализиращи в защитата на правата на жените и двама филолози, ангажирани с координационната и техническа дейност на фондацията.

РАЗБЕРЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА НАШИТЕ БЕЗПЛАТНИ УСЛУГИ:

 • Правна помощ: консултации - всеки работен ден от 14 до 17ч.;
 • Процесуално представителство в съда;
 • Психологическа помощ: психо-социално консултиране - всеки работен ден от 10 до 14ч.;
 • Групови сесии за лица, преживели насилие - по заявка;
 • Работа със семейства и двойки в риск - по заявка;
 • Работа с деца в риск: в партньорство с ЦПК "Феникс" - по заявка;
 • Програма за работа с извършители на насилие - по заявка;
 • Програма за трудова реализация на пострадали от насилие жени - по заявка;
 • Програма за икономически растеж на жени, пострадали от насилие: курсове по английски език и компютърна грамотност.

Услугите се предоставят по график всеки работен ден от 10-17ч. Препоръчваме Ви предварително да си запишете час за консултация.


ЧРЕЗ НАШИТЕ УСЛУГИ, НИЕ ОСИГУРЯВАМЕ:

 • Удовлетворяване на индивидуалните  потребности на всеки нуждаещ се;
 • Безплатно консултиране; Конфиденциалност и етичност;
 • Избягване и преодоляване на социалното изключване на жертвите на домашно насилие;
 • Подкрепа за пълноценна личностна реализация и интеграция в обществото.
 • Представяне на нови стандарти в социалните услуги;
 • Сътрудничество с ключови държавни иституции по проблемите на домашното насилие;
 • Повишаване на общественото съзнание и разчупване на стереотипите, свързани с негативния феномен „домашно насилие“.Очакваме Ви в Консултативния център на Фондацията на адрес:
ул. „Райко Даскалов" №53 ("Дом Левски"), ет.2, стая 19-А.


За контакти:
Мобилен: 0879 26 01 01
Стационарен: 032/26 07 08
WEB: www.genderalternatives.org;
E-mail: .
FaceBook: Джендър алтернативи

 

Предоставяме Ви някои общи характеристики на случаите на домашно насилие, наблюдавани по време на психо-социалната работа с лица, пострадали от домашно насилие.

Информацията изготви психолог Яница Стоилова.

Прочети още: Аспекти на домашното насилие

 Предоставената информация е част от работата по проект „Осигуряване на устойчива правна и психо-социална подкрепа на лица, пострадали от домашно насилие в област Пловдив“ за периода март 2012г. - февруари 2013г.

Основните програми по проекта са: психо-социално консултиране, правна помощ, работа със семейства и двойки, трудово посредничество и работа с извършители на домашно насилие. За изпълнението на услугите работи екип от 8 специалисти: 4-ма адвокати, 2-ма психолози, 1 социален работник и 1 консултант по трудово посредничество.
Дейността се осъществява в гр. Пловдив, ул. „4-ти януари“ №38, вх. В, ет. 2, ап. 4.

За периода март 2012г. – февруари 2013г., 202 души, пострадали от домашно насилие и/или дискриминация са посетили Консултативния център. От тях, 178 са жени. Средната възраст на жените, ползващи услугите е 42 години, като най-възрастната е на 89г., а най-младата на 22г. Жените на възраст 35 – 44 години съставляват най-големия процент от посетителките.
Общият брой на предоставените услуги е 368, докато 141 са телефонните заявки и насочвания.

Екипът осигури и процесуално представителство на социално уязвими лица пред национални, регионални и международни съдилища. Заведените дела са 34 на брой: 17 са по Закона за защита от домашно насилие, 9 са по Семейния кодекс, 3 са по Наказателния кодекс, 1 е по Гражданско-процесуалния кодекс, 2 са по Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца, 1 е по Европейската конвенция по правата на човека и 1 е по Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените.