Професионалистите, които работят в сферата на миграционните процеси и интеграцията на уязвими групи, вече ще могат да се възползват от нови и иновативни Отворени образователни ресурси за цялостна социално-трудова интервенция с млади жени, търсещи убежище и бежанки. Международният екип на проекта „NO GAPS“ създаде „Наръчник и инструментариум за професионалисти за цялостна интервенция с млади жени, търсещи убежище и бежанки“, който включва теоретично и практическо съдържание по темите:

 Уважаеми госпожи и господа, представители на международни и европейски институции,

Обръщаме се към вас, за подкрепа за каузата на  правата на децата в България, които в последните три години системно се нарушават.

Конкретен повод за нашето писмо е внесения на  4 декември 2020 в Народното събрание на Република България законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето с номер 054-01-111. Вносител е парламентарната група на  ВМРО, част от управляващата коалиция в страната.  Законопроектът, ако бъде приет, ще върне българското законодателство и практика за закрила на детето 20 години назад. Внесените предложения са в категорично противоречие с Конвенцията на ООН за правата на детето и разбирането за децата като субекти, личности и граждани, а не като нечия собственост.

Прочети още: ОТВОРЕНО ПИСМО От 70 граждански организации в България по повод атаката срещу правата на децата...

 "Фондация ДА", съвместно със "Зонта – Клуб Пловдив" за поредна година участва активно в 16 дни срещу насилието над жени.

Областната управа и конкретно г-жа Дани Каназирева подкрепиха кампанията срещу насилието над жени.

Всяка трета жена е жертва на домашно насилие. Броят на жертвите, загубили живота си в резултат на домашно насилие у нас от началото на годината, е 17. Регистрираните случай са се увеличили драстично.

Прочети още: 16 дни срещу насилието през 2020г.

      На паметната за новата българска история дата 10.11.2020г. се състоя първата конференция, посветена на сексизма в България. Организатори бяха: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Философско-исторически факултет, Катедра „Социология и науки за човека“, Българската платформа на Европейско женско лоби и Фондация ДА - „Джендър Алтернативи“. програмата на конференцията включваше:

Прочети още: Конференция на тема: “Сексизмът в България – история, измерения и перспективи"

 Поради пандемията от Ковид 19 и взетите мерки за защита поредната среща по проект Be Aware се проведе онлайн. Проектът „Бъдете наясно“ (Be Aware) повдига завесата пред темата за сексуалния тормоз на работното място.  В европейски мащаб този вид тормоз се разглежда и през призмата на бизнеса. Сексуалният тормоз на работното място e изтъкнат сред водещите причини за напускане на млади служители, което води до изчислени икономически загуби за бизнеса. Загубите се генерират от инвестициите, които компаниите са направили в обучение и развитие на персонал, като се изчисляват и бъдещите пропуснати ползи от принадената стойност, които напускащите поради сексуален тормоз служители биха дали на компанията. Поради тази причина обикновено в страните има законодателство, борещо се със сексуалния тормоз на работното място. На негова база се изработват вътрешни правилници за справяне с този проблем на ниво компания.

Прочети още: Проведе се 4-тата международна среща по проект Be Aware

На 10.11.2020г. екипът на Фондация „Джендър алтернативи“ проведе онлайн събитие за разпространение на резултатите по проект „No Gaps - транснационална методология за социално-трудова интервенция с млади жени, търсещи убежище и бежанки“ (2018-2-ESO2-KA205-011654).

Събитието събра 23 представители от местни и национални институции, които работят в сферите на равнопоставеност между жените и мъжете, насилието над жени и пряката работа с интеграцията на уязвими групи. Това бяха експерти от Министерство на труда и социалната политика, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Община Пловдив, Дирекция „Социално подпомагане“ – Пловдив, Асеновград, Карлово, Стамболийски, Хисаря и др.

Прочети още: Резултатите по проект „No Gaps - транснационална методология за социално-трудова интервенция с...

     На 17.10.2020г. в Пловдив се състоя пилотната фаза на обучение за професионалисти, част от проекта „No Gaps - транснационална методология за социално-трудова интервенция с млади жени, търсещи убежище и бежанки“ (2018-2-ESO2-KA205-011654), финансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия.

     В Обучението участваха младежки и социални работници, ангажирани с пряката работа с уязвими групи жени и момичета от Пловдив и областта. Целта на обучението беше да се тества методология от специалистите, която съдържа необходимите знания и умения за успешна работа с жени от мигрантски или бежански произход чрез дейности, които целят тяхната интеграция в културен, социален и професионален аспект. В този контекст се представиха техники за изграждане на социални и граждански компетенции, които имат потенциала да помогнат на жените да разберат техните граждански права и задължения, както и да ги насърчат да участват активно в обществото. Фокус на работата беше пилотирането на иновативния наръчник за професионалисти „No Gaps“, който включва 5 направления за работа – „Междукултурна комуникация“, „Кариерно консултиране и насочване“, „Житейски план“, „Предприемачески умения“ и „Измерения на социалния пол“.

Прочети още: Обучение за професионалисти, част от проекта „No Gaps

Първата лобистка среща беше организирана онлайн на 17.09.2020 г. Дневният ред включваше два часа дискусии между 10.00 и 12.00. В срещата участваха група от 14 участници от съда, полицията, прокуратурата, социалните служби, община Пловдив, областният управител на Пловдив и неправителствени организации, занимаващи се със защита на правата на човека.

Втората лобистка среща беше организирана онлайн на 02.10.2020 г. Дневният ред включваше два часа дискусии между 13.30 и 15.30. В срещата участваха група от 26 участници от съда, полицията, прокуратурата, социалните служби, община Пловдив, областният управител на Пловдив и неправителствени организации, занимаващи се със защита на правата на човека. Някои от участниците работят с жени с хуманитарен или бежански статут, а други работят с жени, живеещи в България с продължително пребиваване.

Прочети още: BASE срещи за лобиране

На 20.09.2020г. и на 03.10.2020г. от 10:00 до 12:00 ч.,  експерти на Фондация „ДА“ проведоха онлайн среща за лобиране по проект „Base”- (REC-AG-2017 / REC-RDAP-GBV-AG-2017). В него е сформиран консорциум от  8 международни организации, който разработва специализирани онлайн инструменти в помощ на деца и жени бежанци, пострадали от полово базирано насилие.

На срещата експертите на Фондация „ДА“ представиха разработено Ръководство за всички 8 страни, участващи в проекта,  в което са включени  учебни дейности по отношение на терминология, основни понятия и законодателство в областта на дискриминацията, правата на човека и междукултурните отношения.

Прочети още: Онлайн представяне и лобиране по проект „Base”

  

На  02.10.2020г./петък/ от 17:00ч., се проведе Работилница с ромски жени и момичета, в град Пловдив, кв. „Изгрев“. В нея взеха участие представители на Фондация ДА - адв. Милена Кадиева – Управител, Любомира Цъцарова –социален работник, Анелия Йончева - юрист.

            От другата страна присъстваха ромските медиатори по проекта Митко Манолов и Красимир Ангелов, заедно с представителите на ромската общност .

             По време на Работилницата се

Прочети още: Работилница с ромски жени и момичета в град Пловдив

Проектът „Бъдете наясно“ (Be Aware) повдига завесата пред темата за сексуалния тормоз на работното място.  В европейски мащаб този вид тормоз се разглежда и през призмата на бизнеса. Сексуалният тормоз на работното място e изтъкнат сред водещите причини за напускане на млади служители, което води до изчислени икономически загуби за бизнеса. Загубите се генерират от инвестициите, които компаниите са направили в обучение и развитие на персонал, като се изчисляват и бъдещите пропуснати ползи от принадената стойност, които напускащите поради сексуален тормоз служители биха дали на компанията. Поради тази причина обикновено в страните има законодателство, борещо се със сексуалния тормоз на работното място. На негова база се изработват вътрешни правилници за справяне с този проблем на ниво компания.

Къде сме ние?

Прочети още: Be Aware – Бъдете наясно: Тормозът на работното място не е чувство за хумор!