На 22.03.2021г. онлайн заради пандемията от Ковид 19 ще се проведе втората международна среща по проекта BASE. В него е сформиран консорциум от  8 международни организации, който разработва специализирани онлайн инструменти в помощ на деца и жени бежанци, пострадали от полово базирано насилие.

Експертите от Фондация ДА Илияна Балабанова и адв. Милена Кадиева ще участват в конференцията с доклади посветени на итструментите, разработени по проекта за подкрепа на деца-мигранти в случаи на сексуално насилие срещу тях.

Прочети още: Втора международна конференция по проекта BASE

      Експертите на Фондация „ Джендър Алтернативи“ ще извършват БЕЗПЛАТНИ  юридически и психологически консултации от 01.03.2021г. до 31.07.2021г. по Проект #ИРИС – 33/04.03.2021 „ Да спасим семейство“, финансиран от Фондация “Работилница за граждански инициативи”, по програма „ИРИС“, с продължителност  4 (четири) месеца.

     Целта на проекта е да помогнем на българското семейство, подложено на особен натиск през последната година и половина в ситуацията на световна пандемия, чрез юридически и психологически насоки да разреши възникнали конфликти, свързани със семейните отношения.

      Всеки от вас, който има нужда от безплатна юридическа и/или психологическа, индивидуална и/или семейна консултация със съвет и/или медиация, може да си запише час на телефон: 0895447458

Партньорите по проекта завършиха Бялата книга за услуги за подкрепа, благоприятна за децата и мигранти, в случаите на сексуално и основано на пола насилие.

Бялата книга очертава проблема с насилието, основано на пола, който е много сложен именно поради факта, че се случва във всички аспекти на ежедневието, а също и в семейството, което е най-чувствителната клетка на обществото, и поради спецификата на отношения между извършителите и жертвите, които (обикновено) са членове на семейството.

Прочети още: Бяла книга по проекта BASE

Пандемията Covid 19 повлия изключително негативно върху здравословното , психологическото и икономическото състояние на населението в страната ни. Всичко това доведе до силен емоционален стрес сред хората, засилване на негативното психологическо състояние, в което се намират и нарастване на случаите на домашно насилие. Предвид факта, че към настоящия момент страната ни е все още подвластна на кризата Covid 19, считаме че нуждата от получаване на навременна безплатна юридическа и психологическа подкрепа с цел превенция, неутрализиране на натрупаните негативни емоции и постигане на положителни резултати все повече ще нараства.

Като се взе предвид всичко това Български фонд за жените подкрепи Фондация „Джендър алтернативи“ като финансира безплатни психо-социални и юридически консултации за клиентите, търсещи помощ и подкрепа в Консултативния център на Фондацията. Подкрепата е  в рамките на 3 месеца (май, юни и юли 2021г.).  Проектът предвижда от него да се облагодетелстват 80 души, които ще получат безплатни юридически и психологически консултации, с цел превенция и защита от домашно насилие.

Фондация „ДА“ получи подкрепа от Спешен фонд за „Бедстващи деца, семейства и специалисти“ на Национална мрежа за децата, финансово подкрепен от Фондация „Кахане“. По програмата ще бъдат подкрепени 25 семейства на представители на уязвими групи като: самотни майки, възрастни хора и такива изпаднали в нужда поради пандемията от Covid 19.   Семействата ще бъдат подкрепени с 40 лв. под формата на ваучери за храна и санитарни материали.

Проектът „Бъдете наясно“ (Be Aware) повдига завесата пред темата за сексуалния тормоз на работното място.  В европейски мащаб този вид тормоз се разглежда и през призмата на бизнеса. Сексуалният тормоз на работното място e изтъкнат сред водещите причини за напускане на млади служители, което води до изчислени икономически загуби за бизнеса. Загубите се генерират от инвестициите, които компаниите са направили в обучение и развитие на персонал, като се изчисляват и бъдещите пропуснати ползи от принадената стойност, които напускащите поради сексуален тормоз служители биха дали на компанията.

Прочети още: Как работи най-новата платформа за Be Aware ментори?

         На 29.01.2021г. от 10:00 до 12:00 часа специалисти на Фондация „ДА“ проведоха онлайн заключителен семинар по проект: „Осигуряване на ефективна защита от насилие, основано на пола, на жени и момичета от ромски произход“. Той е одобрен по първата сесия по Схемата за малки инициативи с тематичен приоритет: Подкрепа на правата на човека и е с продължителност 12 месеца. Проектът стартира на 06.02.2020 и приключва 06.02.2021. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Финансовия механизъм на ЕИП. В него взеха участие представители на съд, полиция, прокуратура, социални служби от гр. Пловдив и областта, а също така и ромски жени, жертви на насилие, участнички в проекта.

Прочети още: Приключива проектът "Осигуряване на ефективна защита от насилие, основано на пола, на жени и...

Петата среща за партньорство се проведе онлайн на 23.02.2021 г. поради огнището на COVID-19.

Партньорите обсъдиха предвиденото в рамките на инициативата сътрудничество между отделните институции и взаимно обучение.

Прочети още: 5-та Партньорска среща по проект BASE

     Екипът на Фондация „Джендър алтернативи“ подкрепя изцяло предложенията за промени в действащия Закон за защита от домашно насилие и в Наказателния Кодекс на Република България като отговарящи в голяма степен на дългогодишните препоръки за защита на правата на пострадалите от домашно насилие в България, отправяни периодично от Европейската Комисия, в рамките на Универсалния периодичен преглед на ООН, от Комитета за правата на човека, от Комитета за правата на хората с увреждания, от Комитета за правата на детето, от Специалния докладчик на ООН по въпросите на насилието над жените, от Комитета за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените.

          Считаме, че с оглед на влошената ситуация в страната, вследствие на КОВИД-19, случаите на домашно насилие се увеличават неколкократно и държавата е длъжна да защити гражданите си посредством предлаганите законови промени. Само в офиса на Фондация „Джендър алтернативи“ случаите на домашно насилие нараснаха от 515 през 2019 год. до 652 през 2020 год.

Прочети още: СТАНОВИЩЕ Относно: Проект за изменение на Закона за защита от домашно насилие, Публикуван за...

Фондация „ДА“ стартира Проект“ Подкрепа на жертви на домашно насилие и самотни майки за преодоляване на негативния ефект на COVID-19. Проектът е финансиран от Schneider Electric Foundation. Неговата цел е да се ​​осигурят грижи за уязвими групи, особено жертви на домашно насилие и самотни майки, засегнати от COVID-19, по различни начини - храна, хигиенни комплекти, психологическа и правна подкрепа, техника за децата.

Прочети още: Фондация „ДА“ стартира Проект“ Подкрепа на жертви на домашно насилие и самотни майки за...

Започва онлайн кампанията за защита и противодействие на сексуалния тормоз на работното място. Проектът „Бъдете наясно“ (Be Aware) повдига завесата пред темата за сексуалния тормоз на работното място.  В европейски мащаб този вид тормоз се разглежда и през призмата на бизнеса. Сексуалният тормоз на работното място e изтъкнат сред водещите причини за напускане на млади служители, което води до изчислени икономически загуби за бизнеса. Загубите се генерират от инвестициите, които компаниите са направили в обучение и развитие на персонал, като се изчисляват и бъдещите пропуснати ползи от принадената стойност, които напускащите поради сексуален тормоз служители биха дали на компанията.

Прочети още: Онлайн курс за Be Аware ментори.