В периода 16 – 20 април 2018 година в град Корк, Ирландия, Фондация „Джендър алтернативи” проведе обучителна визита на 21 служители на доставчици на социални и здравни услуги, ангажирани в превенцията и реакцията на случаи на сексуално насилие.   Събитието бе част от проект „Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз. Посещението в Корк представлява първи модул от предварително изготвената на база проведени проучвания „Програма за внедряване на иновативните социални практики: Център за социални услуги за жертви на сексуално насилие и Кризисна мрежа при сексуално насилие – Ирландия (RCNI)”.

     В рамките на визитата беше посетен Центъра за социални услуги за жертви на сексуално насилие в Корк, където участниците бяха запознати със Sexual Assault Treatment Unit (SATU) от презентаторите Марго Нуунън и Финола Тобин; с дейността на прокуратурата в Ирландия, Public Prosecutions (DPP), по случаи на сексуално насилие – от Гарет Хенри, директор на Communications & Victims Liaison Unit; с дейността на полицията на Корк при извършено сексуално насилие от представители на  Protective Services Unit.

     В рамките на визитата бе проведена официална аудиенция при кмета на град Корк Тони Фицджералд, който представи съвременните тенденции в развитието на града и усилията на местната власт в превенцията на престъпността.

    Важен момент във визитата бе организираната среща с писателката Мадлейн Блек. В своята книга „Unbroken” Мадлейн разкрива ужасната травма на изнасилването и всичките  последици от това с безстрашна честност. Тя пресъздава дълбоко движещата се и овладяваща история, тъй като тя открива, че животът е за това, как човек да се възстанови в трудните моменти от своя живот. Представената книга постоянно е в първите места на класацията "Bestseller на Amazon" за насилието в обществото.

Проект "Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие",
Договор BG05M9OP001-4.001-0132-C01 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз.