Във връзка с войната в Украйна, Фондация ДА предлага БЕЗПЛАТНИ юридически консултации на пострадали украински жени и деца от всички форми на насилие и неравностойно третиране! Консултациите можем да провеждаме на български, руски и английски езици. За връзка с нас използвайте телефона на нашия Консултативен център за пострадали жени и деца от насилие - 0879 26 01 01 .

Фондация ДА набира доброволци-преводачи, за помощ при провеждане на консултации на украински език.

Фондация ДА от години провежда консултации, представлява пред български и международен съд бежанци, пострадали от насилие от всякакви националности. И продължаваме да го правим, защото насилието няма цвят!

Май 18, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека