Уважаеми приятели, съмишленици, участници в първия Национален конкурс за авторски ученически текстове, посветени на проблема, свързан с домашното насилие. Конкурсът тази година се финансира от Министерство на правосъдието по проект за борба с насилието над жени за 2021г. Осъществява се съвместно между Философско-исторически факултет на ПУ П. Хилендарски, Катедра Социология и науки за човека и Фондация ДА – Пловдив. Въпросът беше насочен към младите хора на България, а темата: „Какво НЕ знаех за домашното насилие!“. Идеята на екипа зад това заглавие беше да предизвикаме участниците сами да потърсят отговорите какво е домашното насилие, какви са неговите проявления, защо е общественоопасно и после да преценят дали „сега“ вече знаят повече по темата. За изненада на екипа конкурсът се проведе при изключителен интгерес. Получихме 95 текста на ученици от 5-ти до 12-ти клас. БЛАГОДАРИМ ВИ! Изключително трудно беше да се оценят текстове на участници от толкова различни възрасти и толкова много на брой. Но журито и екипът се справиха, за което поздравяваме и тях. Срокът за подаване на есета беше удължен до 25.10.2021г с цел да се включат повече участници. Ето защо и срокът за обявяване на резултатите също се наложи да се удължи с няколко дни. При изключителна трудност екипът все пак се спря на трима участници, които се представиха на завидно ниво. И това са тазгодишните победители. Те получават съответно Първа, Втора и Трета награда. И това са участници-ученици с имена:

1. Иванина Георгиева от Бургас

2. Александрина Димитрова от Пловдив

3. Красимира Чобанова от Бургас

Всички ученици, изпратили текстове ще получат сертификати за участие в конкурса. Специални грамоти екипът ни изготвя и за училищата, които се включиха, заедно със своите ученици в това първо издание на конкурса. Първо, защото вече е решено, че конкурсът ще се превърне в ежегоден.

От изпратените текстове в момента изготвяме и сборник, който ще събере поне половината от изпратените текстове, защото те наистина са стойностни.

В момента текстовете се прочитат и от нашите партньори и със сигурност ще има и още наградени! Очаквайте още новини по темата в близките дни!

Май 18, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека