Сборникът "Хроники на доброто" беше представен в Пловдив. В него фокусът е поставен върху историите на някои от най-активните неправителствени организации в България. В специални очерци-интервюта ще се запознаете с хората, които работят в този сектор, а това са хора с каузи, от които, понякога без дори да знаем, се възползваме всички ние - свободните граждани на България.
Особено внимание беше отделено на Фондация ДА (джендър алтернативи), която беше представена от своя основател и управляващ директор - адв. Милена Кадиева, - която през 2019г. заедно с прокурор №1 на Европа Лаура Кьовеши, беше удостоена с наградата Жена на действието в наградите Жена на годината на Европа. Снимка от награждаването е поместена и на страниците на сборника. В интервюто адв. Кадиева дава повече яснота къде стоят България и българските жени, когато говорим за женски човешки права и домашно насилие, като актуален феномен, за който вече всички говорят. За пореден път се дава и обяснение на термина и думата "джендър" и легалното, разбирайте юридическо възприемане на техния смисъл. А именно цитат от сборника:

"В името си фондацията влага единственото легално понятие на думата "джендър", а именно „пол“ в социалния смисъл на думата. Т.е. какво се приема, че е адекватно да правят като модел за себе си жените и какво се приема, че е адекватно да правят като модел мъжете. Организацията не се занимава с ЛГБТ тематиката и се опитва да образова хората за разликата в понятията, които през последните няколко години сякаш се сляха и разбуниха духовете в обществото.“

Фондация ДА благодари на NGO.bg, на Фондация ПАЦЕП, на Паулина Гегова и на всички работили по осъществяването на този сборник, който обобщено отговаря на въпроса „кой, кой е“ в НПО сектора в България.

Юни 21, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека