Be Aware предлага систематичен подход чрез предоставяне на различни инструменти и методи за подобряване на професионалното развитие на мениджърите по човешки ресурси, обучителите, учителите, наставниците, представителите на работниците. Резултатите от проекта ще подобрят способността им да се справят по-ефективно с въпроса за сексуалния тормоз на работното място и да изпълняват ролята си за защита на правата на служителите.

Проведоха се специалните фокус групи, посветени на работата по послдния интелектуален продукт по проекта Be Aware - IO5. Те се осъществиха на открито в био градинката на Младежки център Пловдив. Датата беше 29.06.2021г., а двете фокус групи се проведоха последователно от 08ч. и от 10ч.

Май 18, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека