Започва онлайн кампанията за защита и противодействие на сексуалния тормоз на работното място. Проектът „Бъдете наясно“ (Be Aware) повдига завесата пред темата за сексуалния тормоз на работното място.  В европейски мащаб този вид тормоз се разглежда и през призмата на бизнеса. Сексуалният тормоз на работното място e изтъкнат сред водещите причини за напускане на млади служители, което води до изчислени икономически загуби за бизнеса. Загубите се генерират от инвестициите, които компаниите са направили в обучение и развитие на персонал, като се изчисляват и бъдещите пропуснати ползи от принадената стойност, които напускащите поради сексуален тормоз служители биха дали на компанията.

Желаещите ще могат да се възползват от онлайн платформата на проекта, която е активна онлайн и е преведена на 6 езика. Завършилите курса за Be Aware ментори, ще получат и автоматично генериран сертификат. Курсът е съобразен с европейските изисквания за дисциплина от бакалавърска програма или т.нар. ECVET стандарти.

Юли 01, 2022

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека