Вече 10 години Фондация ДА и нейният екип защитават пострадалите от различни форми на насилие и нееднакво третиране, независимо от техния етнос и произход. Защото насилието, обидите, нееднаквото третиране (дискриминацията), нямат етнос и произход. На 15-ти септември празнично и усмихнато започва новата учебна година. Но още от следващия ден за някои ученици ще започнат обидите, агресията и нееднаквото отношение. Ако вие страдате от такива отношения, или сте свидетели на това в училище – свържете се с нас. Ние можем да помогнем.

Електронният тормоз е все още тема, за която се говори малко. Обидите в електронните мрежи, обидните колажи, разпространението на лични снимки или откровените лъжи там, могат да бъдат опасни. Ако сте жертва на електронен тормоз, или сте свидетели на такъв – обадете ни се. Ние можем да помогнем.

Домашното насилие става все по-популярна тема в България. Повече от 10 години ние предоставяме безплатни юридически и психологически консултации на жертви на домашно насилие. Ако сте пострадали от домашно насилие или сте свидетели на такова – обадете ни се. Ние можем да помогнем.

Или разпространете нашия клип, в който благодарение на чудесните младежи от МБЧК-Пловдив, можете да видите някои от формите на тормоз и обиди, на които са подложени много млади хора в училище.

https://www.youtube.com/watch?v=pIBhBw8zE8w

Благодарим ви!

Юли 16, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека