Експертите на Фондация „Джендър Алтернативи“ ще  извършват БЕЗПЛАТНИ  юридически и психологически консултации от 01.05.2021г. до 31.07.2021г. по Проект „Юридически и психологически консултации с жени, жертви на домашно насилие“, финансиран от Български фонд за жените“, с продължителност  3 (три) месеца.

     Целта на проекта е да помогнем на жени, жертви на домашно насилие, подложени на особен натиск през последната година и половина в ситуацията на световна пандемия, чрез юридически и психологически насоки да намерят изход и да се измъкнат от преживяваното домашно насилие.

      Всеки от вас, който има нужда от безплатна юридическа и/или психологическа, консултация, може да си запише час на телефон: 0895447458

Март 01, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека