Експертите на Фондация „Джендър Алтернативи“ ще  извършват БЕЗПЛАТНИ  юридически и психологически консултации от 01.05.2021г. до 31.07.2021г. по Проект „Юридически и психологически консултации с жени, жертви на домашно насилие“, финансиран от Български фонд за жените“, с продължителност  3 (три) месеца.

     Целта на проекта е да помогнем на жени, жертви на домашно насилие, подложени на особен натиск през последната година и половина в ситуацията на световна пандемия, чрез юридически и психологически насоки да намерят изход и да се измъкнат от преживяваното домашно насилие.

      Всеки от вас, който има нужда от безплатна юридическа и/или психологическа, консултация, може да си запише час на телефон: 0895447458

Януари 19, 2022

Проект: "Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие"