Заключителната конференция на BASE имаше следния дневен ред:

The BASE инструменти за приятелска подкрепа за деца в случаи на сексуално насилие и насилие , основано на пола срещу мигранти

Опитът на културните съветници / адвокати на общността

Ролята на културните съветници / адвокати на общността, близки до услугите за подкрепа

BASE Транснационално сътрудничество: Уроци и бъдеща мрежа

BASE акценти и препоръки

 

Юни 22, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека