Четвъртата среща за партньорство се проведе онлайн на 23.06.2020 г. поради огнището на COVID-19.

Партньорите обсъдиха предвиденото в рамките на инициативата сътрудничество между отделните агенции и взаимно обучение.

Те споделиха плановете си за изпълнение на националните малки събития и лобистките срещи по проекта.

Те обсъдиха също така програмата BASE, а именно методологиите, наречени "Културна консултантска програма и програма за изграждане на капацитет".

Отворената учебна платформа Base също беше тема за обсъждане.

Партньорите споделиха своите коментари от проведените досега дейности, а именно кръглите маси за оценка по държави.

Съответните партньори представиха своите планове в рамките на дейността, наречена BASE Доклад за инструменти за оценка на BASE.

Май 20, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека