Третата  среща за партньорство по проекта BASE се проведе в Копер, Словения на 22.01.2020 г.

Партньорите обсъдиха междуинституционалното сътрудничеството и взаимното обучение, предвидени в инициативата.

Те споделиха плановете си за изпълнение на националните малки събития и лобистките срещи по проекта.

Те обсъдиха също така програмата BASE, а именно методологиите, наречени "Културна консултантска програма и програма за изграждане на капацитет".

Отворената учебна платформа Base също беше тема за обсъждане.

Партньорите споделиха своите коментари от проведените досега дейности, а именно кръглите маси за оценка по държави.

Съответните партньори представиха своите планове в рамките на дейността, наречена "Доклад с инструменти за оценяване на базите".

Април 20, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека