На 22.03.2021г. онлайн заради пандемията от Ковид 19 ще се проведе втората международна среща по проекта BASE. В него е сформиран консорциум от  8 международни организации, който разработва специализирани онлайн инструменти в помощ на деца и жени бежанци, пострадали от полово базирано насилие.

Експертите от Фондация ДА Илияна Балабанова и адв. Милена Кадиева ще участват в конференцията с доклади посветени на итструментите, разработени по проекта за подкрепа на деца-мигранти в случаи на сексуално насилие срещу тях.

Макар „покрит“ от кризата с вируса Ковид 19, въпросът с полово базираното насилие над жени и деца мигранти в Европа остава голям и нерешен. Само в рамките на проекта експертите включват теренни проучвания и данни показващи, че към момента пострадали от полово базирано насилие в Европа са жени и деца от 20 различни националности.

Очаквайте подробности от самата конференция!

Април 19, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека