Пандемията Covid 19 повлия изключително негативно върху здравословното , психологическото и икономическото състояние на населението в страната ни. Всичко това доведе до силен емоционален стрес сред хората, засилване на негативното психологическо състояние, в което се намират и нарастване на случаите на домашно насилие. Предвид факта, че към настоящия момент страната ни е все още подвластна на кризата Covid 19, считаме че нуждата от получаване на навременна безплатна юридическа и психологическа подкрепа с цел превенция, неутрализиране на натрупаните негативни емоции и постигане на положителни резултати все повече ще нараства.

Като се взе предвид всичко това Български фонд за жените подкрепи Фондация „Джендър алтернативи“ като финансира безплатни психо-социални и юридически консултации за клиентите, търсещи помощ и подкрепа в Консултативния център на Фондацията. Подкрепата е  в рамките на 3 месеца (май, юни и юли 2021г.).  Проектът предвижда от него да се облагодетелстват 80 души, които ще получат безплатни юридически и психологически консултации, с цел превенция и защита от домашно насилие.

Май 20, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека