На 29.01.2021г. от 10:00 до 12:00 часа специалисти на Фондация „ДА“ проведоха онлайн заключителен семинар по проект: „Осигуряване на ефективна защита от насилие, основано на пола, на жени и момичета от ромски произход“. Той е одобрен по първата сесия по Схемата за малки инициативи с тематичен приоритет: Подкрепа на правата на човека и е с продължителност 12 месеца. Проектът стартира на 06.02.2020 и приключва 06.02.2021. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Финансовия механизъм на ЕИП. В него взеха участие представители на съд, полиция, прокуратура, социални служби от гр. Пловдив и областта, а също така и ромски жени, жертви на насилие, участнички в проекта.

     Специалистите на Фондация „ДА“ представиха самия проект и резултатите от него и споделиха казуси, които дебатираха с участниците. Също така представиха няколко добри европейски практики за работа в случаи на насилие, основано на пола. Семинарът завърши с дискусия.

     На семинар взеха участие и представителите от Катедра Философия от Философско-исторически факултет при ПУ "П.Хилендарски" - студенти и преподаватели. Младежите дадоха оценка на представения проект и взеха участие в дискусиите в семинара. Преподавателите от Катедра Философия представиха специалностите, които се управляват от катедрата, като подчертаха, че именно образованието е основен път към промяната на социалния статус на жертвите на насилие, особено представителите на маргинализираните групи. Беше представена и онлайн брошурата на Катедра Философия.

Ръководство за овластяване на уязвими групи жени, може да намерите тук!

Благодарим на всички участници за интереса!

Май 20, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека