Фондация „ДА“ стартира Проект“ Подкрепа на жертви на домашно насилие и самотни майки за преодоляване на негативния ефект на COVID-19. Проектът е финансиран от Schneider Electric Foundation. Неговата цел е да се ​​осигурят грижи за уязвими групи, особено жертви на домашно насилие и самотни майки, засегнати от COVID-19, по различни начини - храна, хигиенни комплекти, психологическа и правна подкрепа, техника за децата.

Жертви на домашно насилие са предимно жени и деца. Те са сред най-уязвимите групи от хора, засегнати от кризата с COVID-19. Те бяха изолирани в домовете си заедно с извършителите на насилие, което застрашава живота и здравето им. Броят на хората, призоваващи за правна и психологическа подкрепа от домашно насилие, се е удвоил в периода от март до юни 2020 г. Много от жертвите са самотни майки и са останали без никаква финансова подкрепа, тъй като са загубили работата си и не са получавали месечната издръжка поради кризата. По този начин те трябваше да бъдат подкрепени с пакети за храна и хигиена. Освен това семействата и самотните майки особено бяха в несигурна ситуация, тъй като не бяха в състояние да осигурят техническа подкрепа на децата си, за да осигурят дистанционното обучение. В резултат на това трябваше да им се помогне чрез осигуряване на техника за децата им.

Май 20, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека