Напълно завършен и излъчен в социалните мрежи и интернет е новият късометражен филм на Фондация ДА, озаглавен "Съвременната пепеляшка". Филмът е част от изпълнението на проект  „Програми за превенция и преодоляване на домашното насилие“ по ЗЗДН 2020г. Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-167/08.06.2020 г. сключен с Министерство на правосъдието.
     "Съвременната пепеляшка" е различен прочит на темата за формите на домашно насилие, които не само се случват в съвременното българско общество, но са част и от модерни стереотипи за ролите на мъжа и жената в семейството. А неспазването на очакваното поведение, нежеланието да се следва предначертаната роля, често води до проявите на домашното насилие.

      "Ще ми учиш ти на тия години магистратура, вместо да си гледаш децата!". "Ще ми ходиш на среща на класа, а вкъщи няма сготвено!". "Куче искала, сега курс за кола ще ми кара, а чиниите в мивката кой?" - Подобни изрази и модели на поведение, сякаш излезли от "ситком" или сценичен скеч, са реалност за много хора. Неусетно тези вербални забележки понякога се превръщат в неписани семейни закони и тяхното неспазване се наказва с различни форми на насилие.
     Филмът "Съвременната пепеляшка" обръща внимание на всичко това, като в рамките на късометражния формат и използвайки прийомите на нямото кино, визуализира проблематиката на темата за домашното насилие, без на практика да демонстрира такова.
      Фондация ДА изказва своята благодарност към екипа осъществил продукцията, финансирана по проект по ЗЗДН от Министерство на правосъдието.
      Приятно гледане! И благодарим за споделянето!

Късометражен филм "Съвременната пепеляшка" 


     

Май 20, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека