Благодарение на проект “Да защитим правата на децата“! Експертите на Фондация „ДА“ в колаборация с други специалисти създадоха иновативна онлайн платформа за млади хора, която чрез визуализирана информация разяснява правата на непълнолетните, преживели насилие или такива, които са в конфликт със закона.

     В стремежа си да поставим в центъра правата на детето и отговорността на държавата при тяхното гарантиране, платформата  визуализира работата на полицията, съда, прокуратурата и социалните служби в етапите на провеждане на разпит. За създаването на платформата бяха включени младежи-доброволци и специалисти от “синята стая” в гр. Пловдив и от местни институции, работещи с лица и деца преживяли насилие.

     Беше подготвена информация на разбираем за децата език как те могат да участват в съдебни производства или пряко, като ответник, жертва, свидетел, или непряко, когато решенията имат въздействие върху живота им. Такъв може да бъде случаят при развод или производство по задържане.

     Разработването на иновативната онлайн платформа беше извършено от IT специалист и графичен дизайнер, които направиха визията и графиките подходящи за деца. Това включва:

     В създаването на платформата използвахме подхода “от връстници за връстници” като включихме младежи-доброволци (14-18г.), за да гарантираме активно младежко участие и да създадем продукт, който ще отразява визията и креативността на младите. Включването на децата като част от проекта  ни позволи да чуем тяхното мнение и да използваме техните съвети. Младите хора говорят по проблемите на език, различен от езика, който говорят специалистите. Успоредно с младите, ние си сътрудничихме и със специалисти, които работят пряко с деца (такива, които са преживели насилие, попадат в рискови групи или деца, които са в конфликт със закона). Иновативният инструмент ще е полезен за децата и в същото време достатъчно добър, за да се използва от специалистите при работата им с деца. За включването на младежите-доброволци, ние проведохме четири тематични срещи - две с млади хора и две с професионалисти, които бяха разделени на две фази - две срещи за създаване на платформата и две срещи за тестване на вече създадения продукт. С този мултидисциплинарен подход, ние повишихме осведомеността сред деца и младежи по въпросите за човешките права, детско правосъдие и насилието във всичките му форми и същевременно работихме с тях за изготвяне на съдържание, което на достъпен за младежи език, ще отговори на всички належащи въпроси свързани с насилие, неговото разпознаване, къде може да се потърси помощ, какви са детските права, какво е „синя стая“ и какво се случва в нея; защо не трябва да ни е страх да говорим и колко е важно щадящото детско правосъдие.

 

     Сайта може да разгледате от тук:

https://pravatanadecata.com/pravanadeteto.php

Май 20, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека