Мрежата WAVE, създадена през 1994 г. като неформална платформа от съмишленици. От 2014г. е юридическо лице и официална мрежа от организации, съставена от европейски членове, работещи в областта на борбата с насилието над жени и деца. Мрежата WAVE има за цел да насърчава и укрепва правата на човека като цяло и да предотвратява насилието над жени и деца в частност. Тя има за цел установяване на равенство между половете чрез премахване на всички форми на насилие над жени. WAVE е единствената европейска мрежа, фокусирана единствено върху премахването на насилието над жени и деца.

     WAVE се придържа към целите на Организацията на обединените нации, подчертавайки важността да работим за прекратяване на всички форми на насилие над жени и деца в обществения и частния живот в съответствие с Виенската декларация, Декларацията за насилие над жени, Пекинската платформа за действие и всички други свързани документи.

    Фондация "ДА" (Джендър Алтернативи) е официален член на Мрежата WAVE от 18.05.2020г. Благодарим за доверието, колеги!

Май 20, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека