Проектът „No Gaps“ цели да създаде международна методология за социо-трудови интервенции с жени търсещи убежище и бежанки. В процеса на работа по осъществяване на планираните цели, на 27 и 28.03.2020г., се състоя третата парньорска среща на екипа в Атина, Гърция. Пет европейски организации формират международния екип – „Гуарани“ и „Солидарност без граници“ (от Испания), KEK IEKEP (Гърция), BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH (Австрия) и фондация „Джендър алтернативи“ (България).

Цели на срещата

Срещата беше посветена на обзор на напредъкът на проекта „No Gaps“. Бяха показани презентации, фокусирани върху интелектуалните резултати на проекта - уебсайтът на проекта No Gaps и неговата иновативна база данни. Бяха обсъдени и разяснени финализирането на учебната програма за професионалисти и предстоящата работа над Отворения образователен ресурс за цялостна социално-трудова интервенция с млади жени, търсещи убежище и бежанци. Въпросите по хоризонталния проект по отношение на управлението и разпространението също бяха част от дневния ред. Партньорите се впускат в последните етапи на проекта, в който се предвижда практическа работа с професионалисти и жени от уязвими групи. Той ще валидира и утвърди интелектуалните продукти на No Gaps като устойчива и приложима методология за повишаване на квалификацията и овластяването на жените.

Очаквани резултати

  • Иновативна база данни - компилация от добри практики, политики, методологии, педагогически подходи, ресурси и инструменти.
  • Учебен план за цялостна социално-трудова интервенция с млади жени, търсещи убежище и бежанци.
  • Отворен образователен ресурс за цялостна социално-трудова интервенция с млади жени, търсещи убежище и бежанци..

Следете за повече новини и интересна информация във Facebook на нашия

Проектът “No Gaps - транснационална методология за социално-трудова интервенция с млади жени, търсещи убежище и бежанци“ (2018-2-ESO2-KA205-011654) се съ-финансира от програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. Tази публикация отразява вижданията само на авторите. Европейската комисия не може да бъде отговорна за каквото и да било използване на нейното съдържание.

Май 20, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека