Среща на партньорите по проекта Be Aware се проведе в град Инсбрук – Австрия. Пет организации от пет държави разработват специални инструменти за борба с полово базираното насилие на работното място. Партньорите по проекта активно работят за осъществяването на следните дейности: - онлайн обучителен курс за представители на работодателски компании, за повишаване на чувствителността и да разширяване своите компетенции при справянето със сексуалното насилие по време на обучение и на работното място;
- Онлайн курс за обучение на служителите за повишаване на осведомеността по въпроса и по-лесното разпознаване на признаците, както и за това къде да намерят подходяща подкрепа.

На срещата в Инсбрук бяха анализирани резултатите, постигнати от началото на проекта, в присъствието на представители на Националната агенция на Австрия. Бяха завършени съвместно поредните ключови точки от изпълнението на проекта и се договориха сроковете за изработването на междинния доклад, както и дати за завършване на обучителните инструменти по темите за справянето с поло базираното насилие на работното място.

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein.

Април 20, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека