Състоя се третата среща на международният консорциум от организации, който разработва специализирани онлайн инструменти в помощ на деца и жени бежанци, пострадали от полово базирано насилие. Срещата се проведе в град Копер – Словения. Там за първи път в реална среда бяха тествани едни от водещите инструменти, разработени в рамките на международния проект BASE (REC-AG-2017 / REC-RDAP-GBV-AG-2017), а именно Отворената платформа за онлайн обучителни сесии, включително по новия метод „лице в лице“. С висока оценка беше утвърден и специално разработеният по проекта Учебник за обучители. В него са включени множество иновативни подходи за работа с жени и деца от  различни групи, както и редица упражнения за работа в екип и за развиване на различни компетенции.

Проектът продължава и в следващите месеци разработените инструменти ще бъдат достъпни и до всички български потребители, образователни и държавни институции. България е представено в международния консорциум от пловдивската организация Фондация „ДА“.

Април 20, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека