В края на годината в Инсбрук (Австрия) се проведе международното обучение, посветено на полово базирания тормоз на работното място. То е част от мащабния проект "BE AWARE", който тепърва ще създаде възможности сексуалния тормоз на работното място да може да бъде идентифициран и санкциониран. А жертвите му да бъдат подпомогнати. Проектът ще подпомогне и работодателите, които ежегодно губят свои служители, които напускат "по необясними причини". Много често тези невидими причини са свързани с тормоз между колеги или други посегателства, в повечето случаи полово базирани, които карат жертвите най-често да напуснат токсичната работна среда. А много често те се нуждаят и от допълнителна помощ, за да могат да преодолеят психическите и емоционални травми, получени в следствие на продължителен тормоз на работното място.

    Проучванията показват, че работодателите в България обикновено нямат никакви вътрешни правила, които да касаят ситуациите с тормоз, обиди или сексиални посегателства между колеги. Това води до прикриване и неглижиране на подобни случаи. Проектът "BE AWARE" ще създаде инструменти, за подпомагане на жертвите на тормоз на работното място и ще насърчи работодателите да изграждат една по-благоприятна и защитена среда за своите служители. Нещо, което ще повиши тяхната трудоспособност.

      Международното обучение в Инсбрук с представители на пет държави демонстрира огромния импакт, който тормозът на работното място може да окаже върху психиката на служителите, и върху цялата работна атмосфера в една институция или фирма. Същевременно полово базираният тормоз на работното място е различно възприеман от местната култура и законодателство, но във всички случаи той е "феномен" познат във всички държави, без значение от доминиращата в страната религия или политически модел. Представителите на България от Фондация "ДА" с изненадата научиха, че в Турция има специална държавна институция, в която на национално ниво работят няколкостотин служители, занимаващи се само със случаи на сексуален тормоз на работното място. Това беше и единствената държава от представените на международното обучение, която има национален спешен телефонен номер за регистриране на случаи на сексуален тормоз. В Испания от друга страна строги норми, залегнали в испанския Кодекс на труда отдавна са определили законовата забрана на сексуалния тормоз. В страната има дългогодишна съдебна практика в решаването на казуси, отнасящи се до сексуални посегателства на работното място. За сравнение в България темата за сексуален тормоз на работното място не се споменава в законодателни текстове, а единици са фирмитe, в които действат вътрешни правила относно тормоз на работното място.

Проектът продължава и тепърва моделите от международното обучение ще бъдат включени в предстоящите тематични обучения в България.

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only
of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein.

    

Април 20, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека