Състоя се първата среща в кв. Столипиново на гр.Пловдив на специалисти на Фондация „Джендър алтернативи“ и ромски граждани по проект „Знания за промяна“ финансиран от Български фонд за жените. Основните проблеми, които гражданите изказаха бяха свързани с ВиК, Соц. Подпомагане-клон Столипиново, ТЕЛК. По време на срещата бяха проведени психологически и юридически консултации по проблеми свързани със здравословно състояние, загуба на близки, разпад на семейни отношения, заведени дела и постановени присъди за неизплатен кредит към банка, неизплатени суми към ВиК.

Гражданите също така споделиха че срещат много негативно и дискриминативно отношение от служители в институциите. Отчете се и проблем, който срещат по отношение на узаконяване на къщите, в които живеят. Постройките са незаконни и съответно те не могат да си направят адресни регистрации. Открои се и проблем, който имат със заплащането на здравните си усигуровки, поради липса на финансови средства, което ги лишава от достъп до здравна помощ. Няколко жени споделиха и това че в семействата си са подложени на физическо насилие от своите партньори и желаят да ползват услугите, които предлага консултативния център на Ф „ДА“. Гражданите получиха консултиране по всеки един проблем, който изразиха.

Юли 16, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека