В периода 3-4.06.2019г. във Виена, Австрия се проведе втората международна среща на екипа по проект „No Gaps - Транснационална методология за социално-трудова интервенция с млади жени, търсещи убежище и бежанки“. Проектът е с рег. № 2018-2-ESO2-KA205-011654 и е съфинансиран от програмата "Еразъм+" на Европейския съюз.
На срещата присъстваха представители на петте организации – “Солидарност без граници” (Испания), „Гуарани НПО“ (Испания), “KEK IEKEP” (Гърция), фондация „Джендър алтернативи“ (България) и домакин “BEST - Институт за професионално и личностно развитие“ (Австрия).


Срещата даде възможност да се проследи напредъка на проекта до момента, като всяка организация изнесе презентация, свързана с отговорностите й по проекта. Партньорите споделиха информация за местния контекст, в който работят. Съществена част от срещата беше обсъждането на предстоящата иновативна база данни, която ще съдържа 54 добри практики от различни европейски държави, свързани с интеграцията и овластяването на жени, търсещи убежище и мигрантки. Базата данни е в процес на разработка и ще бъде поместена на уебсайта на проекта www.nogaps.eu. Тя ще бъде налична на пет езика – англисйки, немски, български, испански и гръцки.
Други моменти от срещата бяха определянето на структурата на Обучителната методология за професионалисти, които работят с жени, търсещи убежище и мигрантки. Тя ще съдържа пет основни глави – Кариерно насочване и консултиране; Междукултурна комуникация (граждански умения); Прилагане на чувствителен към половете подход; Практически дейности и предприемачество; Планиране на житейски цели.

Април 20, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека