Проектът фокусиран върху млади хора срещу речта на омразата към мигрантите и малцинствата чрез участие и творчески кампании, възникна от необходимостта за проучване и установяване на новаторски начини за овластяване на младите хора (на възраст 14-19 години) за справяне с расизма, ксенофобията и дискриминацията, насочени към мигрантите.
Докладът „Добри практики за стратегии за младежко овластяване“, част от проекта „ХИТ“, представя резултатите от транснационалното проучване, проведено в страните партньори, насочено към събиране и преглед на специфични за отделните страни добри практики за младежки инициативи и инициативи, насочени към младите хора, за противодействие на речта и поведението от омраза към мигрантите и малцинствата.

Докладът подчертава как програмите на местно ниво, социалния маркетинг и творческите практики могат да допринесат за овластяването на младите хора да противодействат на речта и поведението от омраза към мигрантите и малцинствата. Констатациите от настоящата публикация ще дадат материал за обучителната програма, която ще се развие чрез проекта „ХИТ“ и са обобщени в доклада.
Проектът „ХИТ“ се състои от девет организации, от седем държави от ЕС (Кипър, Гърция, Италия, Испания, Германия, България и Великобритания), с богат опит в работата с млади хора, изправени пред социално изключване. Това са: “Колаж артс“ и „Ринова“ – Великобритания; „МуЛаб“ – Италия; Фондация „Джендър алтернативи“ – България; „Усмивката на детето“ – Гърция; „МетрополисНет“ – Германия; CEPS – Испания; „Фредерик Юнивърсити“ – Кипър; CRC Център за политики „Надежда за децата“ - Кипър


Проектът #HITproject е съ-финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Докладът отразява само възгледите на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на информацията, съдържаща се в нея. Код на проекта REC-RRAC-RACI-AG-2017-807861

 

Април 20, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека