Проектът „Програми за превенция и преодоляване на домашното насилие и мониторинг по приложението на ЗЗДН“ е най-новият проект на фондацията, който осигурява защитата на лица, пострадали от домашно насилие и работа с лица извършители. Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. 93-00-158/21.05.2019г., сключен с Министерство на правосъдието.

     Освен мултидисциплинарните услуги, дейностите целят подобряване на уменията на прилагащите Закона за защита от домашното насилие и координиране на тяхната работа; мониторинг на приложението на ЗЗДН с цел да се проведе анализ на съществуващата към момента практика по граждански и наказателни дела, посредством който да се даде шанс на държавата да предприеме необходимите законодателни и изпълнителни мерки за ефективно прилагане на законодателството свързано с домашното насилие.

     За първи път професионалистите на ФДА ще могат да помагат на пострадали в две приемни – в Консултативния център в „Дом Левски“, където консултации се предоставят два пъти седмично и в УМБАЛ „Св. Георги", където е открит специален кабинет. Той работи всеки понеделник от 9:00 до 17:00ч.

За записване и информация: 032/26 07 08 и 0879 26 01 01

Април 20, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека